Privatvejsloven

Private fællesveje er veje, gader, stier mm. der, uden at være offentlige, tjener som færdselsveje for andre ejendomme.

Om loven

Private fællesveje er – som navnet tilsiger – ejet af private, og boligejerne, der ejer en ejendom, der ligger på en privat fællesvej, har pligt til at deltage i vedligeholdelse og istandsættelse af vejen.

Privatvejsloven skal medvirke til at sikre, at de private fællesveje er indrettet teknisk forsvarligt, at vejene er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslen på vejene, og at dispositionerne over vejen ikke sker i strid med den offentlige planlægning m.m.. Loven fastsætter derfor de regler og forpligtelser, der gælder for private fællesveje og beskriver fx hvem, der har ansvaret for at vedligeholde vejen og holde den ren.

Loven handler også om, hvilke rettigheder vejmyndigheden har i forhold til belysning, afspærring og nedgravning af ledninger på private fællesveje.

Hvornår gælder loven?

Loven regulerer i detaljer driften af de private fællesveje

Myndighed

Vejdirektoratet

Læs på retsinformation

Bekendtgørelse af lov nr. 1234 af 04/11/2015 om private fællesveje