Daginstitutioner og radon

I skoler og institutioner er der krav til fx både ventilation og luftskifte for at sikre at niveauet af radon holdes på et lavt niveau.

Radonsikring af nye daginstitutioner

I bygningsreglementet er der krav om, at alt nybyggeri og væsentlige ombygninger skal radonsikres. I Bygningsreglement 2010 er det for nybyggeri præciseret, at kravet om radonsikring skal sørge for, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3 i indeklimaet.

Skrappe krav til ventilation i daginstitutioner

Bygningsreglementet indeholder også regler til ventilation (luftskifte) i opholdsrum. Ventilation er en effektiv metode til at nedbringe radonniveauet. God ventilation og udluftning kan nedsætte niveauet af radon i dit hus. For daginstitutioner er der krav til ventilation, der er væsentligt skrappere end til øvrige opholdsrum i beboelsesbygninger. Disse krav gælder for alt nybyggeri eller væsentlige ombygninger. Overholder daginstitutionsbygningerne disse krav, er der lav risiko for høje radonkoncentrationer.

For at nedbringe radonniveauet i daginstitutioner anses det derfor som væsentligt, at ventilationskravet overholdes. I bygningsreglementet stilles der bl.a. krav til ventilationen i skoler og institutioner. For institutioner for pasning af børn som fx vuggestuer, børnehaver og fritidsordninger, gælder at bygningerne skal ventileres med ventilationsanlæg, med indblæsning, udsugning og varmegenvinding. Herudover stilles krav til luftskiftet, hvor kravet i institutioner er 3 l/s pr. barn og 5 l/s pr. voksen samt 0,35 l/s pr. m², mens det for skoler er 5 l/s pr. person, samt 0,35 l/s pr. m² etageareal.

Eksempel på krav til luftskifte og ventilation i daginstitutioner

Er der 20 børn og 2 voksne på 45 m² dagsinstitution med lofthøjde på 2,5 m er der krav om et luftskifte på 2,7 h-1.

Til sammenligning er der for beboelsesbygninger krav om 0,3 l/s pr. m² svarende til at luften i opholdsrum udskiftes mindst hver anden time, luftskifte på 0,5 h-1.

Anbefalinger til at nedsætte radon niveauet i eksisterende byggeri

I forhold til eksisterende byggeri, har Energistyrelsen udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan et for højt radonniveau kan undgås. For eksisterende byggeri anbefaler styrelsen således, at der iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonniveauet er mellem 100 Bq/ m³ og 200 Bq/m³. Læs mere under siden "Sådan undgår du radon" her på hjemmesiden.