Radon i danske huse

Se film 2: Radon i danske huse

Filmen viser hvordan radon trænger ind i dit hus, hvor i landet der er mest radon, og at du som ryger er mere udsat.

Radonekspert Kaare Ulbak fra Statens Institut for Strålebeskyttelse fortæller om radon.

Synstolkning til film 2 (pdf)
Vejledning til videoafspiller (pdf)

Radon i boligen

Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, som findes i undergrunden, og som kan trænge ind i dit hus. Det afgørende for din sundhed er, hvor højt niveauet af radon er i dit indeklima. Hvor du bor i landet, og hvilken type bygning du bor i, har betydning for, hvor meget radon der kan trænge ind i dit hus.

Radon i indeklimaet kommer fra jorden under huset. Radonindholdet i jorden varierer fra sted til sted. Din boligs stand og konstruktion har betydning for, hvor meget radon der er i dit indeklima. Hvis du bor i et hus uden kælder bygget før 1998 i et af de områder i Danmark, hvor der er meget radon i undergrunden, kan det være en særlig god idé at måle radonniveauet i dit hus. Det gælder især, hvis du ved, at der er revner, sprækker eller utætheder i gulvet.

Det meste radon trænger ind i huse gennem revner og sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk, kældergulve, ydervægge i kælder og utætheder ved rørgennemføringer i fundamenter mv. Radon trænger ind, fordi luftrykket i boligen ofte er lavere end udenfor. Du kan derfor nedbringe radon i dit hus ved at tætne det bedre. Hvis du vil vide med sikkerhed, hvor meget radon der er i dit hus, anbefaler Trafik- og Byggestyrelsen, at du får udført radonmåling.

sprækker i fundament

Højest radonrisiko i rum tæt på jorden og i kælderen

Radonniveauet er generelt højere i kælder- og stueplan, hvor der er direkte kontaktflade mellem gulv og jord. Der er altså større sandsynlighed for høje mængder af radon i enfamiliehuse, rækkehuse og kædehuse end i etageejendomme. For stuelejligheder gælder dog de samme forhold som for enfamiliehuse.

Kælderen fungerer som et slags "filter" mellem jorden og stueetagen. I huse uden kælder er der altså størst risiko for et højt indhold af radon i indeklimaet i opholdsrummene i boligen. Hvis du har kælder under dit hjem, vil radonniveauet være højere i kælderen end i resten af huset. Risikoen for radon i de rum hvor du opholder dig, vil derfor være mindre, hvis du har en kælder.

God udluftning og ventilation er afgørende

Du kan sænke radonniveauet i dit hus med god udluftning og ventilation. Du kan altså selv gøre noget for at forhindre radon i dit hjem ved at lufte godt ud. Dug på indersiden af lukkede termoruder eller tolags-glas og fugt eller mug indenfor kan være tegn på dårlig udluftning og dermed også tegn på øget risiko for radon i dit indeklima. Opdager du nogle af disse forhold hjemme, er det altså en god ide at øge ventilationen og udluftningen i dit hus.

Boliger bygget efter 1998 er bygget med radonsikring

I 1998 blev bygningsreglementet skærpet med krav om, at nyt byggeri skal radonsikres mod undergrunden. Undersøgelser viser, at disse nyere bygninger typisk har et lavere radonindhold end ældre bygninger. Byggeåret kan altså have betydning for, om der er for højt radonniveau i dit hus.