Tætning af boligen mod radon

Radon kan trænge ind i dit hus gennem utætheder. Hvis du vil forhindre radon i at trænge ind i dit hus, skal du sørge for at tætne revner og sprækker.

Du kan undgå indtrængning af radon fra jorden under huset ved at tætne revner og sprækker. Du skal først og fremmest tætne de gennemgående revner og sprækker, fx hvor betongulv støder op til fundamenter, ved afløbsinstallationer, indføring af vandledninger og andre rørgennemføringer.

Det er vanskeligt at finde og forsegle alle de revner, der findes i betongulve, og tætning af et eksisterende hus bør ikke stå alene som radonsikring, men altid suppleres af andre tiltag fx. forbedret ventilation.

sprækker i fundament

Terrændæk

En meget almindelig gulvkonstruktion i Danmark er et terrændæk, der består af beton støbt på et lag af groft grus, klinker eller tilsvarende. Konstruktionen hindrer opstigning af fugt fra jorden og virker isolerende, men forhindrer ikke, at radon kan komme op til undersiden af betonen. Grus- og isoleringslaget betyder, at der kan ske en fordeling af radonholdig luft fra jorden til hele betongulvets underside.

Terrændækket kan være dækket af tæpper, trægulve eller andre gulvbelægninger. I disse tilfælde er det normalt kun muligt at tætne revnerne i betonen ved overgangen mellem gulv og væg. I rum som fx baderum, er det lettere og knap så dyrt at udføre en tætning.

Effektivt tætningsarbejde

Selve arbejdet med at tætne kan være vanskeligt at udføre effektivt. I mange tilfælde er det nødvendigt at fræse revnerne større først for at få mulighed for at tætne tilfredsstillende. Fugemassen skal også vælges med omhu, da dens elasticitet skal være høj. Det kan være en god ide at få professionel hjælp til at udføre arbejdet med tætning effektivt.

Tætning af kælder og krybekælder

Er der kælder eller krybekælder under boligen, kan du sikre tæthed mellem kælder og bolig ved at udføre en lufttæt loftsbeklædning i kælderen, der skal slutte tæt til væggene. Prisniveauet for tætning af revner er lave, hvis du selv udfører tætningen.