Radon tjekliste

Der er mange faktorer, som har indflydelse på radonniveauet i dit hus. Der er særlig stor risiko for meget radon i ældre huse uden kælder, der ligger i de dele af landet med meget radon i undergrunden. Hvis du har målt et højt niveau af radon i dit hus, bør du gennemgå dit hus for at finde årsagen.

A: Hvis du har et hus uden kælder

 • Er der tegn på dårlig ventilation af boligen?
 • Er der revner i betongulvet langs vægge eller ved afløb, indføring af vandrør osv..?

B: Hvis du har et hus med krybekælder

 • Er der tegn på dårlig ventilation af boligen?
 • Er udluftningen af krybekælderen i orden?
 • Lukker eventuelle adgangslemme fra boligen til krybekælderen tæt?
 • Er der utætheder i gulvet mellem krybekælderen og stueetagen?
 • Er der revner eller sprækker i krybekælderens gulv og vægge eller ved rørgennemføringer?

C: Hvis du har et hus med kælder

 • Er der tegn på dårlig ventilation i boligen?
 • Er udluftningen i kælderen i orden?
 • Er der en tæt dør mellem kælderen og boligen?
 • Er der utætheder i gulvet mellem kælderen og stueetagen?
 • Er der revner eller sprækker i kælderens gulv og vægge eller ved rørgennemføringer og afløb?