Ventilation og udluftning mod radon

God udluftning og ventilation, der hurtigt fortynder og fjerner radonholdig luft, er en af de vigtigste metoder til at nedbringe niveauet af radon i dit hus.

Ventilation kan baseres på:

  • Naturlig ventilation med vinduer og døre, som kan lukkes op
  • Naturlig ventilation med aftrækskanaler i bad og køkken samt udeluftventiler i alle øvrige rum
  • Naturlig ventilation suppleret med mekanisk udsugning i bad og køkken – fx i form af emhætte med aftræk til det fri
  • Mekanisk ventilation med både udsugning og indblæsning. Denne anlægstype forsynes af energimæssige årsager med varmegenvinding.

Jo flere ventilationsmetoder, du anvender sammen, jo bedre resultat vil du opnå.

Ventilation af boligen

Effekten af ventilation efter princippet naturlig ventilation vil variere efter vejr- og vindforhold.

Du opnår generelt den mest effektive ventilation med mekanisk indblæsning af opvarmet og filtreret luft i alle opholdsrum og mekanisk udsugning fra køkken, bad og toilet. For at mindske varmetabet kan ventilationsanlægget forsynes med varmegenvinding.

Det er vigtigt, at du ikke skaber et større undertryk i boligen, når du forbedrer ventilationen. Det vil nemlig medføre, at der kan suges mere radonholdig luft op fra jorden. Du undgår den situation ved at montere udeluftventiler, så rigelige mængder af luft kan trænge ind i alle opholdsrum.

De mest almindelige udeluftventiler er:

  • Tallerkenventiler i ydervæg, ofte placeret over eller under et vindue
  • Klapventiler, ofte placeret foroven i væggen
  • Spalteventiler i vindues- of dørpartier
  • Skydeventiler i vindues- og dørpartier.

Du kan søge råd og vejledning hos dit lokale VVS-firma med erfaring på området.

Prisniveauet for at etablere eller forbedre den naturlige ventilation i boligen er 500 kr. - 1.100 kr. pr. udeluftventil. Montering af mekanisk udsugning beløber sig til 1.000–1.600 kr. for en el-ventilator. Montering af mekanisk indblæsning og udsugning med varmegenvinding beløber sig til 10 - 50.000 kr. Alle priser er med brug af håndværker.

Ventilation af kælder og krybekælder

En kælder eller krybekælder giver god beskyttelse mod, at radon fra jorden trænger op i boligens opholdsrum. Det forudsætter dog, at gulvkonstruktionen mellem kælderrum og opholdsrum er tæt, og at kælderen er effektivt ventileret.

Hvis ventilationen er for lav, kan du forbedre den ved at supplere de eksisterende riste eller udeluftventiler med flere nye, som du sørger for altid holdes åbne. Kælderrum skal under alle omstændigheder være godt ventileret for at undgå fugt i konstruktioner og materialer.

Den naturlige ventilation i krybekælderen skal være så effektiv som mulig. Det betyder, at alle riste til krybekælderen skal være helt åbne året rundt. Naturlig ventilation af en krybekælder kan forbedres ved mekanisk udsugning. Det er vigtigt at sikre, at der ikke opstår fugtskader, når der suges varm luft fra boligen med højt fugtindhold ned i en kold krybekælder. Det sikrer du ved at opsætte ekstra riste eller udeluftventiler i krybekælderen og ved at tætne gulvet til stuen.

Ventilation af kælder

Rengøring og vedligeholdelse er nødvendig

Snavs i et ventilationsanlæg nedsætter dets evne til at forny luften effektivt. Det er derfor vigtigt at holde ventilationsanlæg rene, så de bliver ved med at fungere lige så effektivt, som da de var nye.