Åbn alle

Radonkort

Radonkortet viser resultater fra målingen i 2001.

radonkort

Kortet viser de gamle kommuner før kommunalreformen 2007