Radonkort

Radonkortet viser resultater fra målingen i 2001. Kortet viser de gamle kommuner før kommunalreformen 2007

radonkort

Signaturforklaring
Farve

Andel over 200 Bq/m3

Klasse
10 - 30 % 4
3 - 10 % 3
1 - 3 % 2
0,3 - 1 % 1
0,0 - 0,3 % 0