Sådan måler du radon

Se film 3: Sådan måler du radon

Filmen viser i tre enkle trin, hvordan du selv kan gennemføre en radonmåling fra bestilling af radonmåler til resultatet foreligger.

Filmen kommer også ind på, hvornår du skal gøre noget for at sænke niveauet af radon i dit hus.

Synstolkning til film 3 (pdf)
Vejledning til videoafspiller

Måling af radon i indeklimaet

Du bør måle radonniveauet i dit hus, hvis du vil være sikker på, at det ikke er for højt. Det er nemt, relativt billigt, og du kan gøre det selv.

  1. Bestil en måling over nettet hos et firma, der måler radon. Du kan se en liste over firmaer her på Radonguiden. Du modtager et eller flere dosimetre – radonmålere – med posten. Et radondosimeter er en lille boks, der ikke syner af meget, og som kan ligge på en hylde eller i en reol. Læs og følg vejledningen, du får tilsendt med radonmålerne. En radonmåling koster dig typisk mellem 500 – 1.100 kr. afhængigt af, hvor mange målere der er behov for til dit hus.
  2. Sæt dosimetrene op og lad dem måle radon i to-tre måneder i fyringssæsonen (typisk fra oktober til april). Du anbefales at sætte dosimetrene op i to rum, fx stuen og soveværelset eller andre rum, der benyttes i flere timer dagligt. I boliger med flere etager skal du måle på hver etage. Du skal ikke foretage dig yderligere, mens radonmålingen står på, men det er vigtigt, at du ikke ændrer adfærd og fx lufter mere ud, end du plejer, da måleresultatet så kan blive misvisende.
  3. Tag dosimetrene ned og send dem til firmaet, der måler radon. Svarresultatet bliver sendt til dig med posten. Få eventuelt svartiden oplyst hos den virksomhed, du har købt målingen hos. Når du modtager resultatet af din radonmåling med posten, skal du vurdere, om du bør gøre noget for at radonsikre dit hjem. Radon angives i Becquerel per kubikmeter (Bq/m³), som fortæller om koncentrationen af radon per kubikmeter luft i dit hjem.

Når du skal vælge firma, der måler radon

  1. Der er nogle grundlæggende forhold, du skal huske på, når du måler radon:

  2. Brug helst sporfilmsmetoden: Det vil sige målemetoden, hvor du får tilsendt et eller flere dosimetre – radonmålere – med posten, som du returnerer efter målingen. Med denne såkaldte integrerede målemetode får du udregnet årsmiddelværdien for radon i din bolig.
  3. Vælg et firma, som følger de internationale standarder for metoder og resultater. Du bør sikre dig, firmaet bruger et akkrediteret analyselaboratorium, der samtidig tilbyder dokumenterede arbejdsprocedurer, velfungerende måleudstyr og har veluddannede medarbejdere.

Sådan bruger du resultatet af din radonmåling

Radonindhold under 100 Bq/m³:

Hyppig og god udluftning kan være med til at holde niveauet af radon i dit hus lavt, og godt for dit indeklima generelt.

Radonindhold mellem 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³:

Radonindholdet i hus er for højt. Trafik- og Byggestyrelsen anbefaler, at du laver forbedringer i dit hus, der kan bringe radon niveauet under 100 Bq/m3. Du kan fx forbedre ventilationen og tætne revner i fundamentet, utætheder ved rørsammenføringer eller lignende, hvor radon kan trænge ind. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du overveje at etablere et radonsug under boligen.

Radonindhold over 200 Bq/m³:

Når radonniveauet i dit hus overstiger 200 Bq/m3, kan det være nødvendigt at foretage mere omfattende tiltag som eksempelvis at etablere et radonsug, det vil sige et særligt ventilationssystem under bygningen. Det er meget effektivt og koster mellem 10.000 og 50.000 kr.

Vejledningerne stammer fra bygningsreglementet, der henviser til de internationale anbefalinger om radon

Radon i dit hus: Max. 100 Bq/m3

Max 100 Bq radon