Radonsug under Boligen

At etablere radonsug under huset er den mest effektive sikring mod radon i boligen.

Hvordan fungerer det?

Normalt er huse placeret på et lag af groft grus, klinker eller tilsvarende materiale. Radonsuget skaber et undertryk i dette lag set i forhold til boligen. Du kan få et radonsug ved fx at føre et rør igennem betongulvet og ned i gruslaget to steder midt i huset. Det er vigtigt at tætne omhyggeligt mellem røret og betongulvet. Rørene føres op på loftet og tilsluttes en fælles udsugningsventilator.

radonsug

Erfaringer med radonsug

Erfaringerne med udsugning af luften under huse er overbevisende. Danske forsøg med radonsug viser, at indholdet af radon i luften i boligen kan reduceres til få procent af det oprindelige niveau. Engelske målinger viser også store reduktioner ved mekanisk udsugning, og har også vist gode resultater ved at etablere naturligt aftræk fra gulvets underside.

Et radonsug med naturligt aftræk er opbygget på samme måde som ved mekanisk udsugning, men er ikke forsynet med en udsugningsventilator. Suget opnås af vinden og temperaturforskellen mellem gruslaget og luften udenfor.

I Danmark er der endnu ikke opnået tilsvarende positive erfaringer med naturligt aftræk. Hvis et system med naturligt aftræk ikke giver den ønskede reduktion i radonniveauet i indeklimaet, kan du let udbygge det med mekanisk udsugning.

Priser

Prisniveauet for at etablere radonsug afhænger bl.a. af hvilken løsning, der vælges. Den billigste løsning er passivt radonsug, det vil sige med naturligt aftræk, mens aktivt radonsug, det vil sige med mekanisk sug, er dyrere. Prisniveauet er således 10–40.000 kr. ved brug af håndværker og heraf udgør materialeudgiften ca. halvdelen.