Regulering af gebyr

En udlejer kan hæve en lejeaftale, hvis lejeren ikke betaler husleje.

Udlejeren kan kun hæve lejeaftalen, hvis lejen ikke er betalt, 3 dage efter at en skriftlig rykker (påkrav) om restancen er kommet frem til lejeren. Udlejeren kan kræve et gebyr for rykkeren i henhold til erhvervslejelovens § 69, stk. 3. Gebyret reguleres årligt og kan findes her på hjemmesiden.

  • Pr. 1. januar 2020 er gebyret 156 kr

Sådan reguleres gebyret

Beløbet er fastsat i 1999-niveau og reguleres én gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Reguleringen sker i en 12-måneders periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.