Åbn alleLuk alle

Rør- og vandskader

Utætte vandrør, som ikke opdages i tide, kan være skyld i store skader, som ofte er meget dyre at udbedre.

Rørskade

Opdag lækagen i tide

Hvis dine vandrør er synlige, kan en lækage måske opdages, inden den udvikler sig til et konkret brud – og er vandrørene tilmed af plast i stedet for forskellige metaller, er det den bedste løsning. Skaderne sker nemlig oftest, når forskellige typer af metalrør sættes sammen, hvorved vandrørene risikerer at tære.

Typiske skader: Gennemtæring

En skade med et utæt vandrør opstår typisk, fordi et jernrør er tæret igennem. Tæring forårsages af, at rør og fittings af forskellige metaller bygges sammen: almindelige jernrør, varmforzinkede jernrør, messing fittings og kobberrør. Alle typer af metaller tærer med tiden, men består en installation af flere forskellige rør og fittingstyper, er det oftest den del, der er lavet af det mindst ædle metal, det der tærer først.

Typiske tærer vandrør, fordi der er spændingsforskel mellem to forskellige metaller. Det mindst ædle metal forfalder før de øvrige.

Tæring på vandrør ses typisk som orange nærmest boblende plamager uden på røret. Dette kaldes galvanisk tæring.

Skaderne sker oftest på brugsvandsrør og kun sjældent på varmerør, som fx i radiatoren. Det er for det første, fordi en forudsætning for tæring er ilt i vandet, og det er der ikke i radiatorvand. Den anden forudsætning er forskellige metaller.

Typiske skader: Badeværelsesskader

Revnet cementhjørnefuge i badeværelsets vådzone giver en utæt overflade og risiko for vandskade. Skader i forbindelse med badeværelser er de hyppigste forekommende, og ofte nogle af de dyreste skader i vores huse. Skaderne sker typisk, fordi overfladerne ikke er tætte nok, eller fordi der sker deformationer i underlaget.

Typiske skader i badeværelset er

 • Revnet flisefuge.
 • Revnet hjørnefuge.
 • Utæthed omkring gulvafløb.
 • Utæthed i forbindelse med overgange - mellem: armaturer/rør og vægfliser/lister omkring døren.
 • Revnet gulv- eller vægkonstruktion.
 • Typisk årsag til skader i badeværelset

Utætte overflader giver vandskader. De typiske tegn på skader i badeværelset er:

 • Mørke skjolder eller sorte plamager på badeværelsets vægge,
 • Brune, fugtige skjolder på loftet i rummet under badeværelset
 • Vand, der drypper ned fra loftet er tydelige tegn på skader i forbindelse med dit badeværelse
 • Løse fliser i badeværelset - løse fliser giver en hul lyd, når man banker på dem.
 • Sikringen bliver ved med at "gå", når du tænder lyset i badeværelset
 • Der drypper vand ud af loftudtag i et underliggende rum
 • Trægulvet i et tilstødende lokale bliver mørkt og fugtigt.
 • Klam og indelukket lugt i huset.

Typiske skader: Gulvafløb

Det er en udbredt misforståelse, at man kan forhøje sit gulvafløb ved at sætte utætte forhøjelsesringe på eller ved at have beton mellem afløbsskålen og afløbsristen, når man renoverer sit badeværelsesgulv og gulvet dermed forhøjes. Begge løsninger er i strid med gældende regler og giver risiko for, at vandet siver ud i gulvkonstruktionen, hvilket kan give betydelige skader bl.a. i form af råd og svamp.

Gældende krav til gulvafløb, opfyldes nemmest, ved at de anvendte installationsdele er VA-godkendte - dvs. vand- og afløbsmateriel, der er godkendt efter Dansk Standard DS 439, Norm for vandinstallationer, og DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Gode råd om rør

Tomrørsinstallation

Hvis rørene skal trækkes, så de er skjult i gulve eller vægge, kan du med fordel bruge en såkaldt tomrørsinstallation uden samlinger. Det vil sige, at man lægger et rør i røret.

Ionfælder

Er der varmforzinkede jernrør og kobberholdigt materiale i samme rørsystem, er det en god idé at etablere ionfælder til at adskille dem. Fælderne forhindrer, at der kommer kobberioner ud i de mindre ædle jernrør. En ionfælde er et PEX-rør eller et rustfrit stålrør, der er bøjet 360 grader, populært kaldet en ”grisehale” eller i U-form, kaldet en ”hårnål”.

Synlige og tilgængelige rørsamlinger

Rørsamlinger i vandinstallationer skal være synlige og tilgængelige, fordi:

 • Utætheder opdages hurtigere
 • Følgeskader på andre bygningsdele bliver mindre
 • Reparationer kan udføres billigere.

Bland ikke metaller

Bland ikke metaller, hvis det kan undgås. Men er du nødt til at bygge et stykke ”fremmed” metal ind, så lad det mest ædle metal komme til sidst i vandløbsretningen. (dvs. jern → zink → messing → kobber). På den måde minimerer du risikoen for, at der opstår problemer med tæring. Benytter du rustfri stålrør, vil du ikke opleve problemer med tæring.

Hvem må lave hvad?

Generet skal du have en autoriseret vvs-installatør på banen, når det handler om vandinstallationer. Men der er enkelte opgaver, du selv må lave.

Det må du selv gøre

Du må selv:

 • Skifte pakninger
 • Udskifte vandhane
 • Udskifte wc, hånd- og køkkenvask
 • Udskifte vaske- og opvaskemaskiner.

Dog skal der være en afspærringsventil til det pågældende tapsted, for at du selv må udføre opgaverne. Du må ikke lave indgreb i den faste rørinstallation før afspærringsventil eller etablere ny fast rørinstallation efter afspærringsventil.

Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: Gør det selv-vvs.

Varmeinstallationer

Rørarbejde og opsætning af radiatorer i varmeinstallationer er ikke omfattet af krav om autorisation som VVS-installatør. Ved fjernvarmeforsyning er det dog tilrådeligt, at du kontakter fjernvarmeselskabet, inden du påbegynder de førnævnte arbejder, da fjernvarmeselskabet kan have krav i deres leveringsbetingelser, om at arbejde på fjernvarmeinstallationer skal udføres af autoriseret VVS-installatør.

Tilladelser og anmeldelser

Det kræver ikke særlige tilladelser at renovere rør- og vandinstallationerne i din bolig.

Lovkrav

Statens Byggeforskningsinstitut har i den forbindelse udarbejdet anvisning 200 "Vådrum", der indeholder vejledning om, hvordan badeværelser udføres korrekt.

Gulvafløb

De grundlæggende retningslinjer i forbindelse med gulvafløb er:

 • Overgangen mellem afløbsrist og flisebelægning skal være helt tæt
 • Skal gulvet forhøjes, eller er der betonkant i dit gulvafløb, skal det gamle afløb udskiftes med et nyt afløb i den rigtige højde, eller renoveres med en tæt overgangsflange
 • Al afløbsmateriel bør være VA-godkendt, og godkendt til sammenbygning.

Godkendt til drikkevand

Byggevarer, der er i kontakt med drikkevand, skal fra 1. april 2013 være godkendt og mærket med det særlige mærke "Godkendt til drikkevand". Det gælder fx vandhaner, vandrør, ventiler og tætnings-produkter.

Læs mere om godkendte vandhaner

Bygningsreglementet

Følgende er de vigtigste regler i forhold til bygningsreglementet:

Reglerne om fugt og holdbarhed

Reglerne om installationer