Rum overgår fra ikke-opvarmet areal til opvarmet areal

  • Opdateret 22. marts 2019

Spørgsmål

Hej,

Jeg har i følge BBR i nykøbt hus nogle kvm, der står som uopvarmede. Hvis jeg installerer radiator i disse rum og indberetter det til BBR, vil min ejendomsværdiskat så stige? Vil det have betydning økonomisk for min forsikringspræmie? Eller andet jeg skal være opmærksom på?

Svar

Kære spørger,

Dit spørgsmål kan desværre ikke besvares konkret, da det ikke er nævnt, hvilken type rum der overgår fra ikke-opvarmet areal til opvarmet areal.

Overordnet set kan jeg oplyse, at ændringer i areal indberettet til BBR efter omstændighederne kan medføre ændringer i både ejendomsskatter og forsikringspræmie. Du kan altid kontakte dit forsikringsselskab og høre, hvilken konsekvens en ændring i BBR har på din forsikringspræmie. Det afhænger af dels, hvordan din forsikring er skruet sammen i dag og dels, hvilket areal der konkret ændres. Det kan også være af betydning, hvis et areal, som tidligere ikke har været godkendt til beboelse, ændres til at blive godkendt til beboelse.

I forhold til ejendomsbeskatningen kan det i øvrigt oplyses, at der inden for de kommende år forventes nye ejendomsvurderinger på de danske ejendomme. Det kan derfor være af betydning, hvis man forbedrer ejendommen og tilfører ejendommen mere værdi. Det gælder især, hvis arealet, som tidligere ikke har været godkendt til beboelse, efter ændringerne og indberetningerne til BBR opfylder kriterierne for at være godkendt til beboelse.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten