Åbn alleLuk alle

4. Sammenlign låntyper

Her kan du se en oversigt over udvalgte låntyper ud fra pris, risiko og konverterings­muligheder

Ydelse 1. år

Obligationslån med fast rente

Højeste ydelse efter skat

Obligationslån med variabel rente

Lavere ydelse efter skat

Kontantlån med rentetilpasning

Laveste ydelse efter skat

Risiko

Obligationslån med fast rente

Udbetales normalt til en kurs tæt på 100, men har restgældsrisiko ved indfrielse, hvis udbetalingskursen er under 100

Obligationslån med variabel rente

Ydelsen stiger ved renteforhøjelser

Kontantlån med rentetilpasning

'Restgældsrisiko' ved faldende ejendomspriser. Risiko for ydelsesstigninger ved stigende rente

Nedkonvertering

Obligationslån med fast rente

Valgfri

Obligationslån med variabel rente

Afhænger af typen

Kontantlån med rentetilpasning

Lånet følger renten

Opkonvertering

Obligationslån med fast rente

Valgfri (uden kursgevinst- beskatning)

Obligationslån med variabel rente

Afhænger af typen

Kontantlån med rentetilpasning

Lånet følger renten

FILM: Konverterbare og inkonverterbare lån

Se Penge- og Pensionspanelet film om konverterbare og inkonverterbare realkreditlån. Det har stor betydning, hvis du ønsker at indfri lån før tid.

FILM: Omlægning af lån - 5 gode råd

Se Penge og Pensionspanelets film om omlægning af lån