Åbn alleLuk alle

5. Særligt for ejerlejligheder

For ejerlejligheder er der en lang række oplysninger fra ejerforeningen, der skal fremskaffes

Ejerlejlighedsskema

Der skal rekvireres en administratorbesvarelse - også kaldet et ejerlejlighedsskema - hos administrator – og hvis der ikke er administrator – hos formanden for bestyrelsen i ejerforeningen.

Et sådan skema afdækker bl.a., om der er drøftet vedligeholdelse eller forbedringer i foreningen, eller andre forhold af interesse, der ikke fremgår af referatet. Det er interessant for en køber at vide, om der fx i ejerforeningen er renoveringsarbejder på vej, som vil betyde ændrede fællesudgifter.

Det vil også i skemaet blive oplyst, om du er i restance med betaling af fællesudgifter, om sikkerhed til ejerforeningen skal ændres i forbindelse med ejerskiftet (hvilket vil betyde udgift til tinglysning for sælger), om der er kassekredit, fælleslån, arbejdsdage mm.

Ejerlejlighedsskemaet er en statusrapport over ejerforeningens økonomi og andre forhold af betydning for købet. Ejerlejlighedsskemaet indeholder typisk oplysninger om følgende:

 • Fællesudgifternes størrelse
 • Forbrugsudgifternes størrelse, dvs. a conto vand og varme m.m.
 • Størrelse af eventuelt fælleslån
 • Oplysning om solidarisk eller pro rata hæftelse for fælleslån
 • Ekstraordinære udgifter, der ikke er indeholdt ti budgettet
 • Tinglyst pantesikkerhed til ejerforeningen og størrelsen heraf
 • Planlagte renoverings- eller vedligeholdelsesarbejder
 • Planlagte stigninger i fællesudgifterne
 • Ejerforeningens forsikringsforhold
 • Retningslinjer for udlejning
 • Retningslinjer for husdyr
 • Rettigheder til eventuelle pulterrum

Andre oplysninger fra ejerforening

 • Ejerforeningens vedtægter
 • Referat fra seneste ordinære generalforsamling, evt. ekstraordinær generalforsamling
 • Ejerforeningens seneste regnskab og budget
 • Oplysning om eventuelle fælleslån. Er der fælleslån i ejerforeningen, skal oplysning herom fremskaffes. Hvor lang er løbetiden? Kan det indfries? Er der fradrag for renteudgifter?
 • Ejerlejlighedskort: Ejerlejlighedskortet kan du ofte finde i tingbogen i den sidste fil.
 • Forsikringspolice: Køber skal have kopi af hovedejendommens forsikringspolice for at se dækningsomfang og eventuelle forbehold heri.