Åbn alleLuk alle

7. Prisforhandling

Hvis køber ikke vil acceptere den pris, som boligen er udbudt til, kan køber vælge at afgive et alternativt købstilbud på boligen. Et bud fra køber vil i nogle tilfælde igangsætte en egentlig forhandling om boligens pris, andre gange vil sælger blankt afvise købers forslag.

Faktorer i forhandlingen

En sådan forhandling vil i sagens natur kun have ét af to udfald: enten bliver køber og sælger enige om en pris, eller også gør de ikke. I sidstnævnte tilfælde bliver der selvsagt ikke nogen handel.

I nogle perioder vil køber have en opfattelse af, at der absolut intet er at opnå med hensyn til afslag i købesummen. Der er perioder med opadgående hus- eller ejerlejlighedspriser, hvor det er ”sælgers marked”, og så må køber acceptere at tage ejendommen til den pris, som den er udbudt til.

I andre perioder, hvor fx udbuddet af boliger er stort, og hvor renten måske er høj og det derfor er dyrt at låne penge, kan man være i den modsatte situation, nemlig at det er ”købers marked”. Her er det køber, der sætter dagsordenen i forhandlingerne.

Personlige faktorer kan naturligvis også påvirke aktørerne i forhandlingerne: Måske er udbuddet af boliger meget lille i et område, som køber er ”tvunget” til at købe i pga. arbejde eller familieforhold.

Eller omvendt kan sælger være presset til at sælge til en lavere pris, fx hvis økonomien er stram, og sælger har brug for at slippe af med terminsbetalingerne.

Er markedet et ”købers marked” er der gode muligheder for køber til at forsøge at få boligen ned i pris. Omvendt kan man også forestille sig, at det i den konkrete situation er muligt at få sælger med på idéen om prisnedslag, selvom markedet ikke umiddelbart tilsiger det.

Det hele afhænger af de involverede aktørers personlige situation og af markedet omkring dem.

Forhandling af andre vilkår

Der er aftalefrihed ved køb og salg af boliger. Det er derfor næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke vilkår man kan medtage i købsaftalen. I forligsforhandlingerne kan der således også indgå andre aftaler end den om pris i kroner og øre. Det kan fx aftales, at sælger sørger for lovliggørelse af den ulovligt opførte garage, eller det kan aftales, at køber overtager garderobeskabet og gardinerne.