Skat af avance ved salg af lejlighed, som er er købt til erhvervsmæssig benyttelse og efterfølgende omdannet til beboelse.

  • Opdateret 22. marts 2019

Spørgsmål

Jeg købte min fars klinik for 2 år siden og fik tilladelser fra Københavns kommune til at omdanne fra erhverv til bolig. Nu er hele processen slut, og jeg bor i lejligheden, men jeg ønsker at sælge den. Vil jeg kunne komme til at betale skat af fortjenesten ved salg, da jeg jo har købt den som erhverv? Eller kommer den ind under salg af almindelig bolig, hvor fortjeneste jo er skattefri, da jeg har brugt boligen selv.

Svar

Kære spørger,

For at opnå skattefritagelse er det alene et krav, at lejligheden har tjent som bolig for ejeren i en del af ejerperioden, hvilket jeg forstår er tilfældet i din situation. Det har ingen betydning, at lejligheden er købt til erhvervsmæssig benyttelse og efterfølgende omdannet til beboelse. Du vil derfor være fritaget for at betale skat af en eventuel avance ved salg af lejligheden.

Med venlig hilsen
Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten