Skimmelsvamp

  • Opdateret 22. november 2019

Spørgsmål

Vi har d. 7/10-19 overtaget en andelsbolig, som vi straks efter påbegyndte renoveringen af. Vi er nu ved at afslutte renoveringen, og skulle lave en lille reparation af noget tapet i en karnap.
Her finder vi ved et tilfælde skimmelsvamp og da vi fjerner al tapet, er der rigtig meget skimmelsvamp under.
Sælger har tydeligt været dårlige til at lufte ud, da der i andre rum har været mindre fugtskader ved møbler på ydervægge.

Er det sælgers ansvar, når det er en "skjult" skade? Eller er det foreningens?

Svar

Kære Spørger

Det er skadesårsagen, der er afgørende for, hvem der bærer ansvaret. Hvis skaden kan henføres til sælgerens adfærd eller svigt i bygningsdele, hvorover andelshaveren bærer vedligeholdelsespligten, vil ansvaret påhvile sælger. Kan skaden derimod henføres til svigt i bygningsdele, hvorover vedligeholdelsespligten påhviler foreningen, vil foreningen bære ansvaret.

I skriver, at sælger tilsyneladende har været dårlig til at lufte ud. Hvis dette er skadeårsagen, vil sælger være ansvarlig. Det vil i så fald være en mangel ved andelen eller en forringelse i vedligeholdelsestilstanden, som I kan kræve en afslag i købesummen for.

I bør reklamere hurtigst muligt over for sælger med kopi til foreningen/administrator samt kræve tilbagehold i købesummen, hvis det kan nås. Husk at sikre jer bevis for skaderne, idet I i modsat fald risikerer ikke at kunne løfte bevisbyrden for jeres krav med den konsekvens, at I kan fortabe et ellers berettiget krav.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist
Udover sin egenskab af advokat er Henrik ejendomsmægler og valuar og har en fortid som bankrådgiver. Han har i mange år arbejdet med boligrådgivning til såvel sælgere som købere.

Han rådgiver om alle aspekter ved ejendomshandel og vedrørende alle typer af fast ejendom, dvs. hus, ejerlejlighed, ideel anpart, projektsalg, sommerhus, byggegrund, andelsbolig m.v.

Henrik kan også bistå ved lejeretlige spørgsmål og problemstillinger, ligesom han kan rådgive om behov for og hjælpe med oprettelse af testamente, samejeoverenskomst og ægtepagt.

Se Tidligere Indlæg fra eksperten