Undgå sneskader på og under taget

Større ophobning af sne på tage skal tages alvorligt. Du bør som bygningsejer være opmærksom på, om der i perioder med flere dages snefald opstår sneophobning på taget, eller om der er fare for tøvejr og dermed fare for at sne og is styrter ned på områder, hvor personer færdes, fx fortove og pladser.

Særligt ved bygninger som haller og landbrugsbygninger med stor spændevidde kan det være vigtigt at holde øje med snemængderne på taget for at undgå tagkollaps. Det anbefales, at du tager følgende forholdsregler, for at undgå personskader:
  • Fjern sneen
  • Tjek at bygningen er konstrueret til at bære store snemængder
  • Vedligehold bygningen
  • Undlad at bruge bygningen ved kombinationen af kraftig storm og snevejr, hvis der er tvivl om sikkerheden

Det er altid bygningsejeren, der har ansvaret for, at bygningen er sikker at opholde sig i. Er der tvivl om sikkerheden i bygningen, bør du kontakte en byggeteknisk rådgiver som kan vurdere, om bygningen er tilstrækkeligt stabil.

Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejdede i 2010 en pjece med 10 gode råd om, hvordan du rydder dit tag for sne.

Pjece: Hvordan rydder jeg mit tag for sne?