Åbn alleLuk alle

Sommerens vedligeholdelse

Sommeren er et godt tidspunkt til en gennemgang af skader på yderdøre og vinduer. En del af arbejdet foregår udendørs, og skal vinduerne males, skal de eventuelt afmonteres eller efterfølgende stå på klem, mens de tørrer. Ved samme lejlighed kan du teste husets indbrudssikkerhed og tjekke el- og brandsikkerhed, specielt HPFI-relæ og røgalarmer.

Undersøg vinduer og yderdøre

Husets vinduer og yderdøre slides af daglig brug, vejr og vind, men er de af god kvalitet, kan de holde i årtier. Giver du dem et årligt eftersyn, har du mulighed for at sætte ind med vedligeholdelse i god tid og forlænge levetiden betydeligt.

Trævinduer og yderdøre

 • Tjek overfladen på alt træværk, både rammer, sprosser og karme og se om malingen stadig er hel og dækkende.
 • Hvis træet har været blottet i længere tid, skal du prøve at stikke en syl eller spids kniv ind i træet. Synker spidsen længere end ca. 6 mm ind, er træet sandsynligvis angrebet af råd, og så vil det som minimum være nødvendigt at udskifte de angrebne områder. Det er især bundrammer og bundkarme, som er udsatte.
 • Tjek også om ruden sidder ordentlig fast. På ældre vinduer vil der være en kitfals, mens nyere ruder er fastgjort med glaslister, som kan løsne sig eller blive angrebet af råd, hvis de er lavet af træ.
 • Prøv at åbne og lukke vinduer og yderdøre for at se om de går let. Binder døren eller vinduet, kan det eventuelt skyldes slidte hængsler.
 • Ældre vinduer med et enkelt lag glas er ofte forsynet med indvendige forsatsvinduer, som også skal tjekkes og vedligeholdes. Dannes der skimmelsvamp eller mug mellem den yderste rude og forsatsruden, er det tegn på dårlig ventilation mellem ruderne. Det inderste vindue eller rude skal slutte helt tæt til karmen, mens det yderste lag skal være ventileret udadtil.

Plast- og Aluminiumsvinduer

Mange moderne vinduer og terrassedøre er konstrueret med en pulverlakeret aluminiumsbeklædning på ydersiden og træ på indersiden for at nedsætte behovet for udvendig vedligeholdelse.

Den udvendige vedligeholdelse består i en grundig afvaskning af hele vinduet og smøring af hængsler og andre beslag. Det indvendige træværk vedligeholdes efter behov.

Også plastvinduer er konstrueret med henblik på at kunne klare sig med et minimum af vedligeholdelse i form af afvaskning og smøring af bevægelige dele.

Fuger

Du bør skifte de beskadigede fuger hurtigst muligt. Gammeldags mørtelfuger eller fugebånd er at foretrække, da den type fuge tillader fugt inde fra huset at slippe ud, mens en blød fugemasse af fx silikone er helt tæt. Er karmen tætnet indvendigt med en blød fugemasse bør der ikke anvendes en blød fugemasse på ydersiden også, da fugt så vil blive spærret inde mellem fugerne.

Tjek dine el-installationer

 • Vær opmærksom på, om ledninger, stik eller stikkontakter bliver varme.
 • Læg mærke til om sikringerne er varme.
 • Tjek at kabler og ledninger er hele og at der ikke stikker kobbertråde ud fra samlingerne.
 • Sørg for, at der ikke er mere end 4 apparater tilsluttet til hver enkelt stikkontakt (inkl. forlængere og ekstra stikdåser).
 • Tjek at dine lamper lyser stabilt (ikke blinker eller går ud uden grund).
 • Læg mærke til, om sikringerne springer, når du tænder bestemte el-installationer eller apparater.
 • Hold øje med, om dit HFI/HPFI-anlæg ofte slår fra.
 • Sørg for at dine el-installationer er rene og fri for støv.

Du bør teste din HFI/HPFI-afbryder mindst én gang om året. Hvis afbryderen er mere end 10 år gammel, er der risiko for, at den ikke virker. Du tester den ved at trykke på prøveknappen, som er markeret med "T". Hvis en HFI- eller HPFI-afbryder ikke kobler ud første gang, du trykker på prøveknappen, skal du kontakte en autoriseret elinstallatør.

Se film, om hvordan du tester din HPFI-afbryder på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

Undgå indbrud

Inden familien rejser på sommerferie, er det en god idé at tjekke husets indbrudssikkerhed. Vejledningen om indbrudssikring af private hjem giver boligejere og lejere gode praktiske råd til, hvordan de kan forebygge indbrud i hjemmet. Vejledningen gennemgår også de vigtigste forhold i og omkring boligen, som især bør sikres for at undgå indbrud:

 • yderdøre
 • låse
 • nøgler
 • hængsler og beslag
 • samt udsatte vinduer.

Enkle løsninger til at sikre din bolig mod indbrug

"Stjæl tyvens tid" er en række råd om, hvordan du ved simple midler kan sikre dig bedre mod indbrud.

Hvis man vil sikre sit hjem mod indbrud bør yderdørene være solide og have 2 gode låse placeret med min. 40 cm afstand. Desuden bør låse og cylindre være af god kvalitet og registreret hos Forsikring & Pension. Hertil kommer, at udsatte vinduer bør sikres med særlige låsebeslag.

Hent "Vejledning om indbrudssikring" (PDF)

Mere information om rådgivning

Hvis der er behov for sikring af hjemmet, kan man søge professionel rådgivning fx hos sit forsikringsselskab eller via følgende hjemmesider:

Forsikring og Pension - Indbrudssikring
Stopindbrud.dk
Det Kriminalpræventive Råd
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut