Sommerhuse på fremmed grund

Sommerhuse, hvor grunden ikke er ejet af sommerhusejeren, men derimod lejet af tredjepart, er omfattet af særlige regler.

Hvad omfatter loven

Lov om sommerhuse på fremmed grund finder anvendelse for aftaleforhold om leje af grunde, hvorpå der er opført et sommerhus, som helt eller delvist tilhører lejeren og benyttes af denne som ferie- og fritidsbolig.

Anvendelsesområdet omfatter både indgåelse af nye lejeaftaler og genudlejningsaftaler, hvor en tidligere lejer har opført sommerhuset.Loven regulerer på visse punkter aftaleforholdet mellem udlejeren og lejeren af grunde, hvor lejeren har opført et sommerhus.

Hvad regulerer loven

Loven regulerer kun de områder, hvor det er fundet nødvendigt at indføre en vis beskyttelse af lejeren. Det vil sige forhold om lejefastsættelse ved lejeaftalens indgåelse, lejeregulering i lejeperioden, lejerens ret til at sætte en ny lejer i sit sted, opsigelse og fraflytning. Alle lovens regler om disse forhold er ufravigelige. Det betyder, at lejeren ikke vil være bundet af vilkår i en lejeaftale, som er i strid med bestemmelser i loven.

Da loven kun regulerer visse forhold mellem udlejeren og lejeren, vil der altid i forbindelse med indgåelse af en lejekontrakt være en række yderligere forhold, som udlejeren og lejeren bør tage stilling til. Det kan dreje sig om lejeforholdets varighed, grundens vedligeholdelse og kompensation til lejeren, hvis sommerhuset efterlades på grunden og lignende. Der er aftalefrihed mellem parterne vedrørende forhold, der ikke er reguleret i loven.