Sommerhuse i sommerhusområder

Danmark er efter planloven inddelt i zoner: Byzoner, landzoner og sommerhusområder

Sommerhuse i sommerhusområder må som hovedregel kun benyttes i sommerhalvåret og ifølge det såkaldte forbud mod helårsbeboelse, til kortvarige ferieophold i vinterhalvåret.

Reglerne skal sikre, at sommerhusområder fastholdes til rekreative formål og hindre, at sommerhusområderne udvikler sig til parcelhuskvarterer. Herudover skal reglerne medvirke til, at der ikke opstår et uhensigtsmæssigt pres for at udlægge nye sommerhusområder.

For at sikre de værdifulde landskaber ved kysterne er der i planloven særlige begrænsninger for udlæg af nye sommerhusgrunde i kystområderne.