Altan for alle vedtaget stuelejligheder sidenhen ikke tilbudt altan

Spørgsmål

15.09.2017


Vores andelsboligforening har vedtaget at der kan opsættes altan. Men, jeg fik kun tilbudt fransk altan, begrundet i at stuelejligheder ikke kan få altaner til stuelejligheder godkendt i kommunen. Det viser sig at det ikke passer, kommunen afslår kun altanansøgninger, hvor der ikke er fællesareal nok til det, i henhold til lokalplanen, og vores gård er meget stor. Da bestyrelsen gøres opmærksom herpå, forlanger de herefter at spørgsmålet skal tages op på en generalforsamling, da altaner til stuelejligheder vil gribe ind i fællesarealet. Kan jeg ikke støtte ret på ligebehandlingsprincippet, og den kendsgerning, at det vedtagne altanforslag allerede omfatter alle?

Svar


Kære Spørger

Du rejser et interessant spørgsmål, som jeg ikke kan svare helt entydigt på, da det kræver viden om de faktuelle forhold.

Som du fremstiller det, vil jeg mene, at der skal meget til, førend man kan nægte stuelejlighederne de samme rettigheder til en egentlig altan.

Umiddelbart synes jeg ikke det er noget godt argument, at fællesarealerne indskrænkes herved.

Så jeg ville fastholde din opfattelse.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt

Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål