Hvem hæfter for fredning ved lejlighedshandel?

Spørgsmål

05.10.2017


Kære Danske BOLIGadvokater, Hvis man køber en lejlighed i en fredet bygning, som af sælger er blevet lavet om, og derfor ikke overholder fredningen (hvad enten det er ved ændring af plantegning, køkken, bad, gulve eller andet), kan køber så efter handlen pålægge sælger omkostningerne, for at at få lejligheden tilbage til en tilstand, hvor den opfylder fredningsbetingelserne?

Og hvis ja, kan sælger fralægge sig ansvaret og eventuelle omkostninger til tilbageførelse af fredningen, hvis han på forhånd informerer køber om, at der er et brud på fredningen, og i købsaftalen beskriver, at køber er underrettet og indforstået med, at han bærer eventuelle omkostningerne til at få lejligheden tilbage i en tilstand, hvor den overholder fredningen? På forhånd tak

Svar


Kære Spørger

Sælger har en loyal oplysningsforpligtelse i.f.m. en handel til at oplyse alle relevante forhold i en handel.

Så hvis ikke sælger har oplyst, at lejligheden ikke opfylder betingelserne for fredningen, har sælger et problem, da han så kan blive erstatningsansvarlig for at afholde omkostningerne til at bringe forholdene i orden/lovliggøre dem.

Men hvis sælger i købsaftalen  har informeret køber om, at der er brud på fredningen og det af købsaftalen fremgår, at køber er underrettet og indforstået med og at køber bærer eventuelle omkostninger til at få lejligheden tilbage i en tilstand, hvor den overholder fredningen, så kan køber ikke gøre krav gældende, da køber ved sin underskrift på købsaftalen har accepteret at overtage lejligheden med disse mangler.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt

Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål