Køb ved selvsalg efter aftaleophør med mægler

Spørgsmål

03.01.2018

Vi var for flere måneder siden ude og se et hus via en ejendomsmægler. Pludselig var huset ikke til salg mere. Vi kontaktede mægler, der oplyste, at det var taget af markedet / aftalen var ophørt. Vi blev ikke oplyst om, hvad vi kunne gøre, hvis vi stadig var interesseret.

Vi kontakter selv sælger. Der også arrangerer nogle fremvisninger. Nu oplyser sælger, at der er kommet en anden køber via ejendomsmægleren, og at ejendomsmægleren også 'gør krav' på sit salær, hvis sælger skulle vælge at sælge til os.

Kan ejendomsmægler virkelig blive ved med at gøre krav på salær, blot fordi der er lavet en fremvisning?

Svar

Kære spørger

Det følger af lov om formidling af fast ejendom m.v., at en ejendomsmægler har ret til salær, hvis der efter formidlingsaftalens ophør indgås en købsaftale på baggrund af ejendomsmæglerens indsats og uden en anden ejendomsmæglers medvirken.

Ved bedømmelsen af om købsaftalen indgås på baggrund af ejendomsmæglerens indsats, lægges der særligt vægt på, om formidlingsaftalen er opsagt eller udløbet, på hvor lang tid der er gået siden formidlingsaftalens ophør, samt om ejendomsmægleren har udarbejdet købsaftalen. Herudover lægges vægt på, om der har været ført forhandlinger om vilkårene for salg mellem køber og ejendomsmægleren, og om købsaftalen, der indgås efter formidlingsaftalens ophør, er på samme vilkår som disse forhandlinger har omhandlet.

Det er derfor vanskeligt for mig at svare præcist, da jeg ikke kender alle sagens detaljer.

Ved salg til den anden potentielle køber, som ejendomsmægleren har formidlet kontakten til efter formidlingsaftalens ophør, vil ejendomsmægleren formodentligt have krav på salær. Sælger er dog ikke længere bundet af formidlingsaftalen og behøver derfor ikke sælge uanset, hvilken pris der tilbydes for ejendommen.

Der er praksis, der taler både for og imod, at ejendomsmægleren har krav på salær. Det er Klagenævnet for Ejendomsformidling, der i første instans tager stilling til spørgsmålet, hvis der ikke kan opnås enighed mellem ejendomsmægleren og sælgeren. Det kunne derfor være en god idé for sælger at indbringe sagen til afgørelse for klagenævnet.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, Kbh.

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål