Depositum

Spørgsmål

04.02.2019

Hej, jeg lejede et hus i 2014 og skulle betale et depositum. Jeg fik lov til at dele det over de måneder, jeg ville, men sagen er den, at det blev stoppet for ca 3 år siden, fordi udlejer ikke fik lavet de ting, han skulle havde gjort, før jeg flyttede ind. Det er ikke bragt i orden endnu. Kan han efter de år så nu indkræve resten af depositummet?

Svar

Kære Spørger,

Jeg må beklageligvis meddele, at jeg ikke på baggrund af de foreliggende oplysninger kan give et konkret svar på spørgsmålet.

Svaret på spørgsmålet afhænger således af flere uoplyste faktorer for så vidt angår indholdet af den indgåede aftale med udlejer samt en nærmere kvalifikation af den misligholdelse, som du som lejer mener, at udlejer har gjort sig skyldig i.

Helt grundlæggende kan det siges, at du som lejer vil være forpligtet i overensstemmelse med den aftale, som du har indgået med udlejer. Men en sådan aftalt rettighed kan eventuelt efterfølgende konkret bortfalde, såfremt der foreligger misligholdelse eller passivitet fra den ellers berettigedes side.

For en nærmere afklaring af retsstillingen bør du tage kontakt til en boligadvokat, der kan se nærmere på de nævnte faktorer og derudfra kan give sin konklusion.

Med venlig hilsen
Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon

Rasmus Agathons primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål