15 procentsreglen

Spørgsmål

08.03.2019

Jeg ønsker at sælge et hus til vores datter 15% u. ejendomsvurdering, men hun ønsker at hendes kæreste skal være medejer. Kan vi sælge det til dem begge 15% u. vurdering?

Svar

Kære Spørger,

Jeg skal indledningsvist bemærke, at jeg ved mit følgende svar desværre ikke kan give en endelig konklusion på det stillede spørgsmål.

Ifølge "15 pct. ́s reglen" kan en fast ejendom indenfor den nærmeste familie, som udgangspunkt, værdiansættes til den senest bekendtgjorte offentlige vurdering +/- 15 pct.

I forhold til den beskrevne problemstilling vil situationen være den, at jeres datter - men ikke jeres datters kæreste - vil være omfattet af den personkreds, hvor "15 pct. ́s reglen" kan finde anvendelse. Først ved eventuel indgåelse af ægteskab mellem jeres datter og kæreste vil en eventuel overdragelse fra jer som svigerforældre til både datter og svigersøn være omfattet af "15 pct. ́s reglen".

Der vil tillige kunne ske anvendelse af  "15 pct. ́s reglen", hvis der sker overdragelse fra jeres datter til dennes kæreste, når de har haft fælles bopæl i mere end 2 år. Men reglen kan altså ikke anvendes ved overdragelse fra jer til jeres datters kæreste.

Som supplement til ovenstående skal det bemærkes, at det ikke på forhånd kan afvises, at skattemyndighederne vil acceptere en ligelig overdragelse til jeres datter og dennes kæreste i henhold til  "15 pct. ́s reglen". Det vil derfor være anbefalingen, at der anmodes om et bindende svar herpå fra skattevæsenet, hvis I agter at gå videre med en model om overdragelse af halvdelen af lejligheden til jeres datter og halvdelen til dennes kæreste.

Med venlig hilsen
Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon

Rasmus Agathons primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål