Tilbud om lejebolig sendt ved fejl

Spørgsmål

05.04.2019

Hej

Et almennyttigt boligselskab har sendt mig skriftlig tilbud om en bolig, jeg kan overtage 1. maj 2019. Dagen efter får jeg via mail besked om, at de har lavet en fejl og overset, at de også har skrevet til anden ansøger på ventelisten, som har fået tildelt boligen. Men er boligselskabet ikke forpligtiget til at leje boligen til mig også, når de har fremsendt skriftlig tilbud? Alternativt at jeg får næste ledige bolig i afdelingen uden om andre ansøgere? Eller kan de “gratis” lave sådan en fejl? Jeg opfylder iøvrigt alle betingelse for at få tildelt boligen.

Svar

Kære Spørger

Da man allerede dagen efter berigtiger fejlen, mener jeg ikke du kan forpligte boligselskabet.

Men du beholder din plads på listen, hvor du har krav på at vide hvor du står.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Danske Boligadvokater, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt

Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål