Hvem hæfter for faktura over for kommunen?

Spørgsmål

15.04.2019

Vi købte en ejerlejllighed pr. 1/1-2018, hvor sælger havde haft en bygge- og BBR-omregistrering kørende med Københavns kommune - for at få konverteret erhvervs-kvm til bolig-kvm.

En forudsætning for overtagelse var ibrugtagningsgodkendelsen fra kommunen, der dukkede op i december 2017.

Men i december 2018 sendte kommunen den til byggesagen hørende faktura til os, da vi jo nu stod/står som ejer af ejendommen.

Det er ikke lykkedes os at få Københavns kommune til at kreditere os, og fremsende fakturaen til sælger - så i stedet forsøger vores daværende advokat (der berigtigede handlen) at få den involverede ejendomsmægler til at få forholdet bragt i orden.

Men - hvordan står vi i denne sag (første rykker er modtaget fra kommunen)?

Svar

Kære spørger,

Desværre er det ejendommens til enhver tid værende ejer, der hæfter for fakturaen over for kommunen. I bør derfor betale for at undgå yderligere rykkergebyrer, morarenter m.v. Imidlertid er det for mig klart, at det er jeres sælger, som er endeligt forpligtet til at afholde udgiften. I bør derfor anmode sælger om at betale, hvilket jeg forstår, at jeres advokat har gjort på jeres vegne. Betaler sælger ikke, kan I ikke gøre andet end at stævne sælger med efterfølgende tvangsinddrivelse af jeres krav. I skal i denne proces overveje, om det økonomisk kan svare sig at forfølge kravet henset til omkostningerne forbundet herved.

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål