Mægler misligholder aftale

Spørgsmål

08.05.2019

Hej, Vi står og skal skilles, og i den forbindelse skal vores hus sælges. Vi har indgået en aftale med en mægler, men vi har oplevet 2 gange nu, at der har været lovet åbent hus, uden at det har været gennemført. Det betyder, at der ikke kommer nogle potentielle købere til vores hus, samt at de bryder den aftale, vi har haft om åbent hus. Er dette kontraktsbrud, og kan vi afslutte vores aftale, uden at det koster os noget? På forhånd tak for hjælpen

Svar

Kære spørger

I må først se i jeres formidlingsaftale, om der er beskrevet, hvad der kan gøres ved misligholdelse af aftalen. Finder I ikke svar her, er udgangspunktet, at aftalen kan ophæves, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra en af parterne.

Det kan diskuteres, om aflysning af åbent hus er væsentlig misligholdelse. Dette vil formentlig bero på en vurdering af, om der sædvanligvis kommer mange potentielle købere til et åbent hus, eller om der sjældent kommer potentielle købere til åbent hus. Inden I foretager jer yderligere, er det også værd at undersøge, om der er tale om åbent hus med tilmelding. Flere ejendomsmæglere praktiserer denne form for åbent hus, hvor der aflyses, hvis der ikke er nogle tilmeldinger.

Bemærk, at det er risikabelt at ophæve en formidlingsaftale, da det er usikkert, hvorvidt der er grundlag herfor. Det beror i sidste ende på en domstolsafgørelse. Risikoen ved at ophæve er, at det senere fastslås, at ophævelsen var uberettiget, og i så fald kan I blive pålagt at betale ejendomsmægleren salær.

Jeg vil anbefale, at I skriftligt meddeler jeres ejendomsmægler, at I vil betragte det som hævebegrundende misligholdelse af formidlingsaftalen, såfremt der aflyses flere åbent hus arrangementer uden, at dette aftales med jer, og bryder mægleren herefter jeres aftale på ny, kan I så overveje, om I vil skride til en ophævelse af formidlingsaftalen og dermed slutte samarbejdet øjeblikkeligt.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål