Afløb i badeværelse monteret forkert

Spørgsmål

16.05.2019

Jeg har købt en bolig med overtagelse i august 2017 inkl. tilstands- og el rapport. På baggrund af disse valgte jeg ikke at tegne en ejerskifteforsikring. Efterfølgende har det vist sig, at et afløb i badeværelset er monteret forkert i henhold til monteringsanvisningen fra leverandøren. Dette er ikke nævnt i tilstandsrapporten. Har jeg mulighed for at stille sælger til ansvar for dette? Hvis ikke, kan jeg så stille den beskikkede bygningssagkyndige til ansvar? For at afløbet skal virke efter anvisningerne fra leverandøren, skal noget af gulvet fjernes og måske nederste vægfliser omkring afløbet. Dernæst skal gulv, væg og fuger reetableres. Jeg kender ikke i skrivende stund omkostningerne på udførelsen af arbejdet.
Glæder mig til at høre om jeres vurdering og mulighederne.
På forhånd tak.

Svar

Kære spørger,

Udgangspunktet er, at sælger ikke kan stilles til ansvar. Undtagelsen er, hvis sælger har handlet groft uagtsomt eller svigagtigt.

Har sælger selv monteret badeværelset, vil der med al sandsynlighed foreligge grov uagtsomhed, og i så fald kan du kræve erstatning af dine udbedringsudgifter af sælger.

Det er også muligt, at den byggesagkyndige kan drages til ansvar. Det afhænger imidlertid af, at om den byggesagkyndige burde have konstateret problemet ved en kort, visuel besigtigelse. I modsat fald kan den byggesagkyndige ikke drages til ansvar. Er de installationer, som er udført forkert, ikke synlige, vil jeg mene, at den byggesagkyndige er uden ansvar.

Det er således en helt konkret vurdering, hvorvidt sælger, den byggesagkyndige eller måske dem begge eller ingen kan holdes ansvarlige.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Danske Boligadvokater, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål