Vandskade

Spørgsmål

30.09.2019

I forbindelse med køb af andelsbolig har sælger lavet mindre (?) vandskade på lamelparketgulv i forbindelse med afrimning af fryser. Der er kommet misfarvning, lidt træ har rejst sig, lamellerne har rejst sig fra underlaget, så gulvet giver sig når man går på det og der er kommet et par lange revner på langs i gulvet af 1-2 mm bredde (sælger mener at disse revner er kommet og gået i løbet af året, men de var der ikke da jeg købte lejligheden, og er netop fremkommet efter skaden, og vil ifølge en gulvmand nok være blivende grundet fugtpåvirkningen).

Gulvmanden siger, at gulvet kan slibes, men det udbedrer jo ikke revner og slippet fra gulvet. Selvom slippet kun svarer til en fodsål nu, så tænker jeg at det er bliver væsentligt mere sårbart, så gulvet skades yderligere og hurtigere over tid, hvilket jeg mener er en værdiforringelse.

Lejligheden er på 3 værelser og hele gulvet er lagt som et gulv, hvilket vil sige, at hele gulvet skal ordnes, hvis man skal undgå flerfarvet gulv (hvilket ville forstyrre mine øjne meget at skulle se på). Jeg har hørt at forsikringsselskaber, hvis da sælger er dækket for skaden, normalt vil dække pågældende rum, men skal man så affindr sig med at gulvet i lejligheden bliver i flere farver, hvilket bryder det æstetiske indtryk.

Hvad kan man forvente/kræve i erstatning? - og hvem vurderer skadens omfang?

Svar

Kære Spørger,

Den rejste problemstilling omkring gulvet i andelslejligheden er sådan set udtryk for en ofte forekommende problemstilling i forbindelse med omfanget af mangelsafhjælpning i erstatningssager.

Forinden man går ind i en vurdering af omfanget af sælgers afhjælpningsforpligtelse, skal det indledningsvist konkluderes, hvorvidt der i det hele taget er et krav at rette overfor sælger. Måtte der således i forbindelse med salget have fundet en mangelsangivelse sted i vurderingsrapporten angående det pågældende problem, kan der som udgangspunkt ikke efterfølgende rettes et krav overfor sælger.

Måtte det blive lagt til grund, at der er er en afhjælpningsforpligtelse for sælger, vil denne rent teoretisk skulle iagttages ved at sælger efterlader et gulv, hvor det mangelfulde forhold er afhjulpet. Det vil i sidste ende være en byggeteknisk vurdering, hvorvidt man kan anse en mangel for at være afhjulpet håndværksmæssigt korrekt. I praksis vil man ofte skulle tåle, at der kan være en mindre visuelle/bagatelagtige gener efter en afhjælpning, hvilket forekommer da man helt grundlæggende ikke kan kræve at blive stillet bedre efter en afhjælpning.

Rasmus H. E. Agathon
Danske Boligadvokater, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon

Rasmus Agathons primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål