Købe en del af min mands hus

Spørgsmål

04.10.2019

Er i tvivl om hvordan vi gør det mest retfærdigt hvis jeg skal købe mig ind i min mands hus. Jeg har penge fra salg af lejlighed for fem år siden som jeg gerne vil investere i boligen.

Jeg har lagt en masse timer og penge i at være med til at forskønne/vedligeholde boligen undervejs i de 7 år jeg har boet her.

Hvordan skal vi prisfastsætte huset, udfra en salgsvurdering eller den offentlige ejendomsvurdering?

Hvis jeg går ind med 10 pct. skal jeg så også kun betale 10 ift. fremtidige renoveringer og i så fald deraf få 10 pct. af årligt overskud (der er også udlejning i dette)?

Egentlig vil jeg jo gerne betale halvdelen til renovering da jeg gerne vil bidrage til halvdelen af det som fremtidigt skal ske med huset. Hvor kan jeg læse mere om dette emne?

Svar

Kære spørger

Svaret er egentlig ret simpelt. Prisfastsættelse og fordelingsnøgler angående ejendommens udgifter og indtægter skal I fastsætte ud fra, hvad I er enige om. Du og din mand skal lave en aftale.

Aftalen kan godt gå ud på, at I overlader det til en anden at fastsætte ejendommens værdi og dermed din købesum. I så fald vil det være naturligt at lade to uafhængige ejendomsmæglere vurdere handelsprisen baseret på et salg over ca. 6 måneder og fastsætte købesummen som et gennemsnit af disse vurderinger.

Du kan købe lige den andel af ejendommen, som du vil, under forudsætning af, at din mand selvfølgelig er indforstået hermed Din andel af ejendommens udgifter og indtægter, herunder også renoveringsudgifter, skal i udgangspunktet beregnes i overensstemmelse med din ejerandel, men der er intet til hinder for, at I aftaler en anden fordeling, som I konkret finder rimelig.

Efter min opfattelse kan man ikke læse om emnet et særligt sted som f.eks. en bog eller en internetside. Min anbefaling vil være, at du kontakter en BOLIGadvokat for at få den fornødne hjælp. Formentlig vil du også have brug for en BOLIGadvokat ved udarbejdelse af overdragelsesdokumenter m.v. samt tinglysning af overdragelsen. Du kan så med fordel bede advokaten om vejledning i samme forbindelse.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål