Påkravgebyr

Spørgsmål

08.10.2019

Hej, Såfremt en påkravsskrivelse er kendt ugyldig i retten grundet forkert opgørelse, skal udlejer så ikke refundere påkravsgebyret på kr. 284,- da dette beløb er blevet indbetalt? På forhånd tak.

Svar

Kære Spørger

Det er en konkret vurdering, om et påkravsgebyr er opkrævet uberettiget, og om der dermed er grundlag for at kræve refusion heraf. I det foreliggende tilfælde, hvor påkravsskrivelsen angiveligt indeholder en forkert opgørelse af lejerestancen, vil jeg mene, at påkravsgebyret er uberettiget opkrævet med den virkning, at det kan kræves refunderet af lejeren.

Hvis udlejer ikke frivilligt betaler pengene tilbage, ville jeg imidlertid - navnlig henset til beløbets beskedne størrelse - være meget tilbageholden med at forfølge kravet, og særligt modregning i kommende lejebetalinger ville jeg afholde mig fra. For viser det sig, at påkravsgebyret alligevel - ved en konkret vurdering - findes gyldigt pålagt, udsætter man sig som lejer for risikoen ved at blive mødt med en ny ophævelse på grund af uberettiget modregning i lejebetalingen.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål