Skimmelsvamp i udlejet lejlighed

Spørgsmål

30.10.2019

Jeg ejer en lejlighed ud af otte i en ejendom. Ejendommen har tidligere kæmpet med utæt facade og derfor fik man skifter overliggere på 7 vinduer og samtidig lavet fugearbejde på bygningen nogle år tilbage. Jeg har haft lejet lejligheden ud til en ny lejer fra september 2018, hvor jeg i forbindelse med udskiftning af en deffekt kogeplade opdager hvad der ligner fugt eller skimmelsvamp angreb på en væg. Jeg får købt en skimmelsvamptest og da jeg vender tilbage til lejligheden siger lejeren af der også er lignende i stue og soveværelset. Jeg ser til min skræk at soveværelset er meget hårdt ramt og spørger efterfølgende hvornår han har lagt mærke til dette. Han siger 14 dage efter indflytning, men jeg høre først om det 1½ år senere. Så er mit spørgsmål.

Hvem står med ansvaret når dette skal udbedres hvis ikke ejendommens forsikring dækker? Jeg mener at fugearbejdet har forsejlet fugten og derfor tvinger fugten til at trække ind i lejligheden og det derfor er ejerforeningen der står for udbredring. I tilfælde af at det er lejers ansvar, står de så for at hyre professionel hjælp eller kan jeg forlange selv at stå for dette og efterfølgende sende regningen til lejeren? I lejekontrakten er der oplyst at det er lejer der står for indvendig vedligehold. På forhånd tak

Svar

Kære Spørger

For at finde ud af, hvem der bærer ansvaret for udbedring, er man nødt til at finde skadesårsagen.

Lejeren kan være ansvarlig, hvis skimmelsvampen skyldes brugeradfærd som eksempelvis manglende udluftning, tørring af tøj indendørs eller placering af møbler op af ydervægge. Det kan også være anvendelse af forseglende maling eller lignende, der gør, at væggen ikke kan "ånde". På baggrund af oplysningerne om skimmelsvampens omfang og problemerne med fugt i ejendommen mener jeg, at det må have formodningen imod sig, at lejeren er ansvarlig. Hvis lejer er ansvarlig, kan du ikke stille krav om, at udbedringen skal foretages af professionelle. Udbedringen skal dog foretages håndværksmæssigt korrekt. Det må have formodningen imod sig, at denne kan foretages uden professionel hjælp.

Om det herefter er dig som ejerlejlighedsejer eller ejerforeningen, der bærer ansvarer for udbedring, afhænger af, hvilke bygningsdele skaden kan henføres til. Er der tale om bygningsdele, som foreningen har vedligeholdelsespligten for, påhviler ansvaret foreningen og vice versa.

I min optik peger oplysningerne om fugtproblemerne i retning af, at skaderne, der forårsager skimmelsvampen, stammer fra bygningsdele, hvorover vedligeholdelsespligten påhviler ejerforeningen, hvorfor foreningen bør afholde alle omkostninger til udbedring. Det må dog bero på en konkret vurdering. Min anbefaling er derfor, at du sammen med foreningen og lejeren får foretaget en professionel undersøgelse, der kan afklare skadeårsagen samt nødvendig udbedringstiltag.

Bemærk, at du har ansvar for at levere en ordentlig lejlighed til lejeren. Der er således risiko for, at du kan blive pålagt at yde et afslag i lejen til lejeren, indtil problemerne er udbedret, medmindre udbedringsarbejdet igangsættes uden ugrundet ophold, jf. lejelovens § 11, stk. 2. Det forudsætter dog af, om lejeren stiller krav herom.

Med venlig hilsen / best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål