Skimmelsvamp

Spørgsmål

22.11.2019

Vi har d. 7/10-19 overtaget en andelsbolig, som vi straks efter påbegyndte renoveringen af. Vi er nu ved at afslutte renoveringen, og skulle lave en lille reparation af noget tapet i en karnap.
Her finder vi ved et tilfælde skimmelsvamp og da vi fjerner al tapet, er der rigtig meget skimmelsvamp under.
Sælger har tydeligt været dårlige til at lufte ud, da der i andre rum har været mindre fugtskader ved møbler på ydervægge.

Er det sælgers ansvar, når det er en "skjult" skade? Eller er det foreningens?

Svar

Kære Spørger

Det er skadesårsagen, der er afgørende for, hvem der bærer ansvaret. Hvis skaden kan henføres til sælgerens adfærd eller svigt i bygningsdele, hvorover andelshaveren bærer vedligeholdelsespligten, vil ansvaret påhvile sælger. Kan skaden derimod henføres til svigt i bygningsdele, hvorover vedligeholdelsespligten påhviler foreningen, vil foreningen bære ansvaret.

I skriver, at sælger tilsyneladende har været dårlig til at lufte ud. Hvis dette er skadeårsagen, vil sælger være ansvarlig. Det vil i så fald være en mangel ved andelen eller en forringelse i vedligeholdelsestilstanden, som I kan kræve en afslag i købesummen for.

I bør reklamere hurtigst muligt over for sælger med kopi til foreningen/administrator samt kræve tilbagehold i købesummen, hvis det kan nås. Husk at sikre jer bevis for skaderne, idet I i modsat fald risikerer ikke at kunne løfte bevisbyrden for jeres krav med den konsekvens, at I kan fortabe et ellers berettiget krav.

Med venlig hilsen / Best regards

Henrik Palmkvist
Dansk BOLIGadvokat, København

Dette spørgsmål er besvaret af:

Henrik Palmkvist

Specialeområder er: Køb og salg af fast ejendom, Andelsbolig- og ejerforeningsforhold, Entrepriseret, Mangler ved fast ejendom, Lejeret og retssager.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål