Ryddelse af lejlighed ved salg

Spørgsmål

06.12.2019

Jeg har et spørgsmål om det, der vel kaldes løsøre i forbindelse med salg af en bolig.

Jeg er sælgeren og har til overtagelsesdatoen ryddet lejligheden, men køber mener nu, at jeg ikke har ryddet lejligheden.
Det, det konkret handler om er et alarmsystem, to lamper i loftet, et gardin og en fastmonteret reol. Lamper og alarmsystem var der, da jeg flyttede ind, reolen er monteret ovenpå "sikringsskabet" i entréen og gardinet lod jeg hænge, fordi køber havde henvendt sig for at høre, om han kunne beholde gardinerne.

Nu har han hyret en håndværker til at nedtage delene og mener, at den udgift skal modregnes i refusionsopgørelsen.

Så vidt jeg er orienteret, kan refusionsopgørelsen ikke bruges til den slags tvister, men mit spørgsmål går i virkeligheden mere på, om han i det hele taget har ret til at kræve, at jeg skal betale for nedtagning af tingene?

Kan han vinde en evt. retssag, hvis han finder på at gå den vej?

Svar

Kære Spørger,

Det fremgår af standardkøbsaftalen, at sælger skal aflevere ejendommen i ryddeliggjort stand. Den grundlæggende sondring i forhold til, hvad der herefter skal "ryddeliggøres" vil være en opdeling i såkaldt "løsøre" og det der måtte være at betragte som "mur og nagelfast".

Der kunne godt blandt det af dig angivne være genstande, som man vil karakterisere som løsøre, men det er i sidste ende en konkret vurdering.

Det er korrekt, at man alene kan medtage en udgift via refusionsopgørelsen, såfremt der mellem parterne er enighed omkring udgiften. Måtte køber således mene, at have et krav overfor dig som sælger grundet manglende ryddeliggørelse, må køber anlægge sag herom, såfremt man ikke kan opnå enighed.

Med venlig hilsen
Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon

Rasmus Agathons primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål