Isolering

Spørgsmål

20.12.2019

Hej.

Jeg har lige købt et hus som jeg overtog den 15/11 og er gået i gang med at renovere stuen er så i gang med at rive loftet ned først et lag gips og så listeloft og finder ud af at isolering er godt våd ved skorstenen, så går jeg op på loftet og finder desværre ud af at inddækning er utæt og rygningssten er flækket og de har lagt en stor gulvklud under isolering så det kunne tage det værste hvem er ansvarlig og skal dække dette.
Det er ikke nævnt i tilstandsrapporten, og sælger skriver at skade på inddækning er blevet udbedret.

Svar

Kære Spørger,

Ud fra de foreliggende oplysninger, er der helt oplagt to spor der skal forfølges fra din side i anledning af de konstaterede fugtproblemer:

1) Ejerskifteforsikringen: Idet du nævner at forholdet ikke ses angivet i tilstandsrapporten, synes det at kunne konkluderes, at der er handlet under anvendelse af den såkaldte Huseftersynsordning, hvor du om ikke andet er blevet tilbudt at tegne ejerskifteforsikring. For det tilfælde der er tegnet ejerskifteforsikring, bør forholdet anmeldes til forsikringen. Der vil herefter blive sat en taksator på sagen, der vil foretage en vurdering af, hvorvidt forholdt er dækningsberettiget.

2) Sælgers oplysninger: Idet du angiver, at sælger har oplyst at skade på inddækning er blevet udbedret, vil der - afhængig af karakteren af denne oplysning sammenholdt med den pågældende skade - kunne foreligge en situation, hvor sælger har angivet urigtige/utilstrækkelige oplysninger. Uanset sælger som udgangspunkt er ansvarsfri, når der som det forudsættes i dette tilfælde er handlet under anvendelse af Huseftersynsordningen, kan sælger i så fald blive ansvarlig. Der bør derfor rettes henvendelse til sælger med angivelse af problematikken og samtidig anmodes om, at sælger uddyber hvilke arbejder ved inddækningen på skorstenen der er udført og af hvem.

Med venlig hilsen

Rasmus H. E. Agathon
Dansk BOLIGadvokat, Frederiksberg

Dette spørgsmål er besvaret af:

Rasmus H. E. Agathon

Rasmus Agathons primære arbejdsområder er: retssager, fast ejendom, entrepriseret, insolvens, strafferet, dødsboer, skilsmisse og bodeling.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål