Airbnb-udlejning

Spørgsmål

07.01.2020

Vil der efter Boligadvokaternes bedste vurdering være tale om erhvervsmæssig udlejning af et sommerhus i Sommerhuslovens/Planlovens forstand?
hvis:
1.  Udlejning udelukkende gennem Airbnb
2. Samlet udlejningsperiode på 180 dage fordelt på 70 udlejninger (mange 1 og 2 dagesudlejninger) 3. Økonomisk omfang på ca. 170.000 kr 4. Jeg bruger selv sommerhuset

Baggrunden for spørgsmålet er at der i forbindelse ovennævnte love er beskrevet at det økonomiske omfang og professionelismen ved udlejning har betydning for om det betragtes som erhvervsmæssig.

Svar

Kære Spørger

Mit svar må blive med forbehold, da det er en helt konkret vurdering i hver sag.

Jeg vil mener at du for at være sikker skal bruge sommerhuset mindst 1/2 af tiden i året, d.v.s. mere end 180 dage, for at undgå at udlejningen bliver betragtet som erhvervsmæssig.

Hvis du kan opfylde dette krav, mener jeg, du er på sikker grund, men du bør dog rådføre dig med en revisor.

Med venlig hilsen

Thomas Damsholt
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt

Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål