Ejerforeningen stilles til ansvar

Spørgsmål

30.03.2020

Hej

Vi er en ejerforening, hvor tidligere ejer fik lov at bygge tagterrasse.

Nu viser det sig, at den ikke er opført korrekt og har givet vandskader. Tidligere ejere har selv opført tagterrassen, de har ingen håndværksmæssig baggrund.

Den nuværende ejer kører en sag mod tidligere ejer, men vil stille erstatningskrav mod ejerforeningen, hvis ikke han får medhold i sagen mod tidligere ejer.

Kan ejerforeningen stilles til ansvar?

Svar

Kære Spørger

Det er et spørgsmål, der ikke lader sig besvare ud fra dine oplysninger.

Hvis der i vedtægten påhviler bestyrelsen forpligtelser til at godkende ombygning evt tegninger mv,- eller man har givet tilladelse uden at have lov til det jvf vedtægten,- og det kan konstateres at bestyrelsen ikke har efterlevet sådanne forpligtelser vil et selvstændigt ansvar ikke kunne udelukkes.

Dette naturligvis kun hvis efterlevelse af forpligtigelserne ville have medført at skaderne ikke var opstået.

Er flere erstatnings ansvarlige er der tale om et såkaldt solidarisk ansvar hvilket vil sige at hver enkelt ansvarlig hæfter for hele kravet overfor skadelidte.

Det indbyrdes forhold om hvem der hæfter for hvor meget må afklares mellem de erstatnings ansvarlige .

Med venlig hilsen
Dennis Holm Pedersen
Dansk BOLIGadvokat, Kgs. Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Dennis Holm Pedersen

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål