2-families status

Spørgsmål

10.01.2013


Kan I mon forklare mig, hvad forholdet er mellem ideelle anparter som følge af en samejeoverenskomst og en 2-familie status hos kommunen. Vi ejer et hus, som har 2-familiehus status hos kommunen men som ikke er opdelt i ideelle anparter (men har været det inden vi overtog hele huset- samejeoverenskomsten blev annulleret da vi overtog hele huset).

Grundejerforeningen hævder, at vi skal betale dobbelt bidrag til et vejrenoveringsprojekt, fordi huset har status af et to-familiehus hos kommunen. Vi mener, at vi kun skal betale en andel da der er tale om en ejer af hele huset (og der altså ikke er tale om ideelle anparter). Foreningens vedtægter bruger udtrykket ideelle anparter, men angiver ikke om de ideelle anparter er defineret ud fra husets status hos kommunen eller ud fra hvorvidt der findes flere ejere af huset som begge har skrevet under på en samejeoverenskomst.

Vi betaler kun et kontingent til grundejerforeningen og har kun en stemme ved generalforsamlingerne. Det handler altsåalene om vores bidrag til et vejrenoveringsprojekt.

Svar


Kære spørger

Normalt sondres der mellem 1) tofamiliehuse, der er opdelt i to selvstændige matrikelnumre (typisk samme matrikelnummer, men forskellige lejlighedsnumre) og 2) tofamiliehuse med eet matrikelnummer, men med flere ejere.

I førstnævnte tilfælde har ejendommen således to blade i tingbogen, hver lejlighedsnummer for sig, og der tales derfor om to afskilte matrikler.

I sidstnævnte tilfælde tales der om ideelle anparter. Betegnelsen i sig selv er ikke sprogligt specielt sigende, men der ligger heri, at flere parter ejer samme enhed, altså samme ejendom.

Samme ejerkonstruktion kan være sameje om andre aktiver, f.eks. en båd, en bil eller andet.

Uden at kende sagens nærmere detaljer er det vanskeligt at vurdere jeres tvist indgående. Men hvis grundejerforeningens vedtægt ikke siger andet, så er min umiddelbare vurdering, at begge familier i jeres tilfælde skal betale til vejrenoveringsprojektet, altså dobbelt betaling, idet jeres nytteværdi af vejen ikke har nogen sammenhæng med ejendommens registreringsmæssige forhold.

I udgangspunktet og ud fra rene rimelighedsbetragtninger, hvilket dog ikke i alle tilfælde afgører retstvister, bør alle, der bruger vejen, deltage i betalingen.

Med venlig hilsen

Thomas Hjorth, advokat (L)
Dansk BOLIGadvokat, Bagsværd

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål