Hænger vi på naboens udgifter?

Spørgsmål

23.01.2013


vi bor i en så kaldt to-familie-huse i en række-hus. vi betaler brand forsikring ,vand afgift, og ejendomskat sammen med naboen, hvor naboen betaler 5/8 af ejendomskatten og vi betaler 3/8 kommunen og vandværket forlænger at vi lægger pengerne ud også for naboen fordi vores hus lægger som den første i rækken og vi har fælles vand måler hos os.

det har gået godt indtil nu at naboen har betalt sin del af udgifterne, men nu har vi mistænke om at naboen vil ikke betale sin del på grund af nabotvister. så spørgsmålet er :
kan vi nøjes med at betale vores del af udgifterne , eller skal vi virkelige betale også naboens del af udgifterne <som kommunen forlænger> ,som er faktisk er store en vores egen del . jeg vil tilføje at selv om det er et to-familie-hus vi boer i, ejer vi hver især, vores del af to-familie-huset.

på for hånd tak for svaret

Svar


Kære spørger

Ud fra de oplysninger, du har angivet, er det ikke min vurdering, at I har pligt til at lægge ud for naboen til ejendomsskatter, vandafgift og andre lignende udgifter.

Først og fremmest bør I afvente og se, om naboen rent faktisk betaler det, han skal. Hvis det ikke er tilfældet, bør I betale jeres egen andel og opfordre kommunen/vandværket til at opkræve resten direkte hos naboen.

Jeg må dog afslutningsvis understrege, at jeg ikke kan garantere, at der ikke foreligger såkaldt solidarisk hæftelse, hvilket vil sige, at I begge hæfter for det fulde beløb. Dette kræver en nærmere undersøgelse og en nærmere drøftelse med kommunen, hvor I nok bør overveje at konsultere juridisk bistand hos en boligadvokat.

Med venlig hilsen

Thomas Hjorth, advokat (L)
Dansk BOLIGadvokat, Bagsværd

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål