Skimmelsvamp

Spørgsmål

04.02.2013


Vi har en ejerlejlighed i et etagebyggeri fra 60'erne. Væggen i det ene hjørne af lejligheden (hvor sidevæggen af ejendommen ligger frit fra naboejendommen) bliver meget kold om vinteren og der dannes kondens, hvilket i flere omgange har resulteret i skimmelsvamp. Vi har netop fået foretaget skimmelsanering, men jeg kan konstatere blot en måneds tid efter at der igen er forekomst af skimmelvækst på væggen, ligesom væggen er fugtig på grund af den omtalte 'kuldebro' effekt af den kolde væg. Væggen er i et soveværelse og der er derfor relativt høj luftfugtighed hvilket forværrer problemet. Det ser ud som om at det er et grundlæggende problem med måden ejendommen er bygget på, og jeg gætter på at en løsning bliver dyr. Mit spørgsmål er i hvor høj grad vi har ret til/mulighed for at kræve erstatning for denne mangel, f.eks. hos tidligere ejere eller gennem ejerforeningen. Og i forlængelse hvorvidt sælger eller anden part kan påberåbe at problemet kan afhjælpes ved at bruge ejendommen anderledes, f.eks. ved ikke at anvende området som soverum. Jeg kan oplyse at der ikke i købsaftalen er omtalt noget om problemet, ligesom der ikke foreligger hverken tilstandsrapport eller tilbud om ejerskifteforsikring.

Mvh. Morten

Svar


Kære Morten

Såfremt der er tale om en værdiforringende mangel ved ejerlejligheden, kan I som udgangspunkt påberåbe jer forholdet overfor jeres sælger uanset om han eller hun har været eller burde have været bekendt forholdet. Kravet kan dog være bortfaldet ved f.eks. forældelse eller manglende reklamation, ligesom det er relevant hvad der var oplyst ved indgåelse af købsaftalen.

Få en nuanceret vurdering og rådgivning, således at I straks kan følge op på et eventuelt krav.

Med venlig hilsen

Anders Welding

Dansk BOLIGadvokat, Amager

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål