Forsinket køkken

Spørgsmål

04.02.2013


Vi har fået nyt køkken installeret i august måned, der er flere fejl og mangler som først udbedres i starten af oktober.

Igen er der fejl og mangler og vi må vente helt til 19 december hvor de sidste dele udbedres.

Det vil sige deres efterhånden gået næsten 5 måneder fra start til slut.

Jeg er klar over at de jo skal have mulighed for udbedring, men 5 mdr. Og al den tid vi har brugt på kommunikation frem og tilbage, rengøring af huset hver gang de har været der.
Det har været en rigtig træls oplevelse. Vores betaling skulle foregå i tre rater først 10.000, herefter 100.000 og til sidst 6.000 ved afslutning. De sidste 6.000 har vi ikke betalt. Vi mener nok en andel burde være kompensation for al det arbejde vi har haft, men det mener køkkenfirmaet ikke.

Vores køkkenfirma er ikke medlem af Køkkenankenævn. Men har vi nogen rettigheder eller skal man bare affinde sig med, at det har taget 5 måneder at få nyt køkken? Det er køkkenkonsulenten der har bestilt forkert og håndværkere der har sjusket med deres arbejde.

Svar


Kære spørger

I har mulighed for at indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet. Dette bør I i alle tilfælde gøre, såfremt modparten indleder inkassosag mod jer.

Således som sagen er beskrevet, går jeg ud fra, at I ikke har givet køkkenfirmaet besked om, at I ville tilbageholde en del af købesummen. Dette er som udgangspunkt en betingelse for, at man senere i forløbet er berettiget hertil.

Selv om det ganske givet ikke er sket med jeres bedste vilje, har I ikke desto mindre accepteret forsinkelsen, i hvert fald i juridisk forstand. Omvendt kan det ikke afvises, at I kan få medhold i, at det er berettiget at tilbageholde en del af købesummen på grund af den megen besvær, sagen har forvoldt, men sagen er på dette punkt temmelig usikker.

Med venlig hilsen

Thomas Hjorth, advokat (L)
Dansk BOLIGadvokat, Bagsværd

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål