Hulmurisoleret

Spørgsmål

04.02.2013


Jeg købte hus i sommer. En fin villa fra 1973. Jeg har netop fået skiftet et par vinduer og er ved den lejlighed blevet klar over, at huset ikke er hulmursisoleret. Væggene består således af ydermur, derefter ca. 8 cm helt tomt hulrum, derefter ca. 2 cm tykke flamingoplader, som er sat fast på lecablokke, der udgør indermuren.
Så vidt jeg kan læse mig frem til, har hulmursisolering ellers været et lovkrav siden 1960'erne.

Jeg påtænker nu at få lavet hulmursisoleringen (pris ca. 20.000 kr.). Spørgsmålet er, hvem der skal betale?
- Ejerskifteforsikringen? Der står dog som standardtekst i tilstandsrapporten, at bygningssagkyndige "ikke holder øje med ... bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen)".
- Sælger? I tilstandsrapportens standardtekst står nemlig, at "Du skal dog være klar over, at du som sælger fortsat kan komme til at hæfte for ... Ulovligheder (f.eks. bygninger eller bygningsdele, der er opført i strid med gældende regler).
- Mig selv? Kan 2 cm flamingoplader accepteres som hulmursisolering i et hus fra 1973?

Jeg håber, det er noget, I kan komme med et bud på.

Med venlig hilsen og på forhånd tak for hjælpen.

SvarKære Spørger

Flamingoplader er ikke hulmursisolering og er i dag ulovlige at montere, men kan være lovlige dengang de var sat op.

Jeg mener ikke du kan gøre ansvar gældende overfor sælger med mindre det klart fremgår af dokumenterne at ejendommen var hulmursisoleret.

Du får næppe dækning over ejerskifteforsikringen, da der ikke er tale om en skade i forsikringsbetingelsernes forstand.

Med venlig hilsen


Thomas Damsholt, advokat (H)
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt

Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål