Huskøb uden diverse rapporter?

Spørgsmål

04.02.2013


Vi overvejer at købe et hus, men det er en forening som ejer huset, og der vil ikke blive lavet tilstandsrappport, elinstallationsrapport samt energimærkning af huset! Hvad vil det betyde for os, hvis vi køber huset uden disse rapporter? Vi kan ikke få en ejerskifteforsikring, som dækker fejlene og mangler ud over dem som står i tilstandsrapporten, men hvordan står vi iht. fejl og mangler generelt. I sidste ende, vil du anbefale at købe hus uden disse rapporter?

Svar


Kære spørger

Reglerne om tilstandsrapporter m.m. har to formål.

For det første giver det køberne en teknisk beskrivelse af ejendommen, som køber kan tage afsæt i, når køber skal vurdere, standen på huset og hvad der skal til, for at afhjælpe de forhold, som rapportmaterialet angiver som kritiske.

For det andet vil sælger kunne opnå at blive ansvarsfri, hvis sælger giver køberne de tekniske rapporter, et tilbud om ejerskifteforsikring og et tilsagn om, at sælger gerne vil betale ½ basispræmie(naturligvis forudsat at sælger ikke handler svigagtigt i sine informationer overfor køberne).

I den af dig beskrevne situation vil sælger ikke være ansvarsfri, - men det efterlader jer som købere med et klart behov for at gennemføre en egen teknisk gennemgang af huset, med jeres egen byggesagkyndige.

I bør drøfte fremgangsmåden med jeres egen boligadvokat, som sammen med jer kan sætte de præcise vilkår op, som I ønsker at købe ejendommen på.

Så kan I selv styre aftaleindgåelsen.


Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley, advokat (H)
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley

Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål