Fejl - ingen tilstandsrapport

Spørgsmål

21.02.2013


Min kæreste og jeg købte en ejerlejlighed i august 2008. Sælger valgte at fravælge tilstandsrapport og udfylde formular fra ejendomsmæglerne om fejl og mangler i 10 år.
Nu er der så opstået et problem med en terrasse, som sælger har lavet i 2007 udover et fladt garagetag, hvor den dækker et afløb så udhæng på taget er begyndt at rådne.

Vil det i denne her sag være muligt at få sælger til at udbedre de fejl som er lavet i forbindelse med terrassen eller er det en umulig opgave?

På forhånd tak

Svar


Kære spørger

Det er den altovervejende hovedregel, at der ikke udfærdiges tilstandsrapport i forbindelse med salg af ejerlejligheder.

Det vil sige, at tvister om mangler skal afgøres efter de regler, der gjaldt før huseftersynsordningen blev indført.

Essensen heri er, at en sælger kun er ansvarlig for mangler, hvis han i forbindelse med salget har optrådt groft uagtsomt eller måske ligefrem svigagtigt. Dette er i reglen nærmest umuligt at bevise.

Da du imidlertid har oplyst, at der er tale om selvbyg, vil sælger være ansvarlig på samme måde, som hvis han havde udført arbejdet som håndværker. Med andre ord er det min umiddelbare vurdering, at du kan rejse dit krav mod sælger.

Mit indledende råd til dig er at henvende dig til sælger med problemet og forespørge, om han er indstillet på at udbedre skaden. Men chancen for, at sælger uden videre anerkender ansvaret, er ikke stor.

Sælger vil eventuelt hævde, at dit krav er forældet, men heroverfor kan indvendes, at forældelsesfristen på 3 år løber fra det tidspunkt, man opdager eller burde have opdaget manglen. Jeg tror derfor ikke, at sagen vil blive ramt af forældelse.

Du skal dog være særlig opmærksom på omkostningsrisikoen. Hvis udbedringen af taget (og evt. også terrassen) koster mindre end 50.000 kr., vil det efter al sandsynlighed ikke kunne betale sig for dig at entrere med en advokat. Du vil dog have mulighed for at føre sagen selv efter den såkaldte småsagsproces, som du kan læse mere om på domstol.dk.

Uanset sagens art må jeg dog anbefale dig at søge rådgivning hos en boligadvokat, så du kan få noget input om, hvordan en retssag forløber.

Held og lykke med sagen.

Med venlig hilsen

Thomas Hjorth, advokat (L)
Dansk BOLIGadvokat, Bagsværd

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål