Uoverensstemmenlser i forbindelse med ophør af samliv

Spørgsmål

27.05.2013


Hej. Mit spørgsmål går på, hvordan man forholder sig i en situation, hvor et par skal flytte fra hinanden og den ene part i en salgssituation pludselig nægter at skrive under på hussalget, for at forhale den øvrige situation. Den anden har skrevet under og huset er fælles eje. Køber står for at skrive under, hvis ikke de allerede har skrevet under. Jeg går ud fra, at salget er ugyldigt, sålænge begge parter, der skal fraflytte huset, endnu ikke har sat deres underskrift nogen steder? Hilsen Trine

Svar


Kære Trine

Begge ejere skal underskrive købsaftalen i forbindelse med et salg.

Hvis I ikke kan blive enige, må sagen indbringes for Retten. Jeg foreslår, at du forelægger sagen for en advokat og modtager nuanceret rådgivning.


Med venlig hilsen

Anders Welding

Dansk BOLIGadvokat, Amager

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål