Byggeprojekt

Spørgsmål

13.06.2013


Et muligt byggeprojekt i vores andelsforening: Det drejer sig om man i forbindelse med fornyelse af vores tag, vil anlægge ejerlejligheder på vores tag. Jeg bor på 4. sal under taget, så er interesseret i at høre omkring rettigheder på nogle punkter i forhold til dette.

Er der mulighed for at søge kompensation for larm under bygge-projektet, da jeg nogle dage arbejder hjemmefra, foruden jeg ved det vil larme fra tidligt morgen - findes fortilfælde? - evt. i form af afgjorte sager.
Hvordan forholder man sig til rørføring mm. igennem min lejlighed? Der vil helt sikkert også skulle arbejdes via min lejlighed.

Har det noget at sige, hvis man købte sin andel uden viden omkring beboelse over ens lejlighed? Da det er en gammel bygning, må man forvente skader i form af revner på loft og vægge.
På forhånd mange tak.

Svar


Kære spørger

Når man er medlem af en boligforening, må man i et vist omfang tåle de gener, som foreningens beslutninger indebærer, f.eks. i forbindelse med ombygning af ejendommen.

Du har næppe ret til kompensation for generne, medmindre der er tale om helt ekstraordinære forhold. Omkring fortilfælde kan jeg nævne den aktuelle ombygning til metro i København, der påfører de omkringboende betydelige gener.

Du har pligt til at tåle, at der føres rør gennem din lejlighed, men du har naturligvis krav på, at det sker med størst mulig hensyntagen til dig og din hverdag.

Det har som udgangspunkt ingen betydning, om du købte før eller efter, at projektet var vedtaget, medmindre sælger eventuelt har fortiet væsentlige forhold herom. Hvis der sker skader på vægge og lofter i din lejlighed eller på lejligheden i øvrigt, har du krav på at få skaderne udbedret.


Med venlig hilsen

Anders Welding
Dansk BOLIGadvokat, Amager

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål