Dækker ejerskifteforsikringen?

Spørgsmål

13.06.2013


Vi har købt et hus fra 1952. Kloakken er slet ikke etableret efter de oprindelig tegninger.

Vores regnvandsafløb er trukket under huset, Som har kælder,. På tegningerne skulle det være trukket uden om huset. Vores VVS mand siger det er er ulovligt. Er det korrekt?

Kan vores ejeskifteforsikring dække ved evt. ulovligt ?

Mvh
Karl

Svar


Kære spørger

Om de fysiske forhold er, som din vvs-mand har beskrevet dem, skal kunne objektivt dokumenteres.

Hvis der er tvivl kan Retten udmelde en byggesagkyndig skønsmand.

En anmeldelse til ejerskifteforsikringsselskabet er den direkte kommandovej og om der tale om ulovlige installationer, skal afgøres efter de regler, der forefandtes på opførelsestidspunktet.

Eventuel dækning kan kun komme på tale, hvis der er tegnet en udvidet forsikring med dækning af ulovlige installationer - og herudover vil der normalt blive taget hensyn til en installations normale levetid, men forsikringsvilkårene vil normalt præcisere disse forhold.

Herudover kan sælger være ansvarlig, hvis der er afgivet garanti eller lignende for bygningens lovlige indretning.

Det kan i sådanne situationer være fornuftigt at forelægge spørgsmålet for en boligadvokat for at få en helt konkret rådgivning.


Med venlig hilsen/Kind regards

Erik Turley, advokat (H)
Dansk BOLIGadvokat, Hillerød

Dette spørgsmål er besvaret af:

Erik Turley

Rådgivning om køb af fast ejendom, Lejeforhold, Entrepriseret og Retssager

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål