Privat eller privat fællesvej

Spørgsmål

25.06.2013


I forbindelse med rep. af asfalt informerer kommunen om, at vores lomme er en privat fællesvej. De fremviser udskrift af register hvoraf dette fremgår.

Ingen af vejens beboere, hvoraf nogle har boet her i 28 år, har tidligere været bekendt med dette. De tidligere ejere som i sin tid byggede huset, har heller aldrig hørt at vejen skulle være privat. Vores påstand er, at vejen ved en fejl er havnet i registret!? Hvordan kan jeg få oplyst/bevist om vejen altid har været privat eller hvornår vejen i givet fald er overgået til at være privat fællesvej, og om der har været en høring om dette?

Svar


Kære Spørger

Du stiller et relevant spørgsmål.

Du bør spørge Kommunen hvornår vejen har ændret status til privat fællesvej og hvilken procedure Kommunen har fulgt i denne anledning.

Det skal Kommunen svare på.


Med venlig hilsen


Thomas Damsholt, advokat (H)
Dansk BOLIGadvokat, Lyngby

Dette spørgsmål er besvaret af:

Thomas Damsholt

Rådgivning om køb af fast ejendom, herunder også entreprise- og byggesager samt finansieringsrådgivning.

Se ekspertens hjemmeside

Se tidligere svar fra eksperten

Stil et spørgsmål til Danske BOLIGadvokater

Danske Boligadvokater

Du skal svare på nedenstående spørgsmål for at forhindre spam. Svaret skal skrives med bogstaver.

Senest besvarede spørgsmål